Digitaalne üleminek peaks toimuma sotsiaalselt ja eetiliselt vastutustundlikul viisil

Digitaalne üleminek ELis peaks tuginema Euroopa väärtuste austamisele ning seda peaks toetama jõulisem sotsiaalpoliitika, tagamaks, et kedagi ei jäetaks hooletusse. Euroopa Majandus- ja Sotisaalkomitee täiskogu juulikuisel istungjärgul märgiti, et Euroopa ühiskond tervikuna – töötajad, ettevõtjad ja üldsus – peaks saama kasu uute tehnoloogiate pakutavast tohutust potentsiaalist.

Eesistujariigi Austria taotlusel koostatud arvamuses „ELi kontseptsioonid ülemineku juhtimiseks digiteeritud töömaailmas“ tõi komitee ELi jaoks välja rea prioriteete, mis peaksid tagama digiteerimisega kaasnevate võimaluste ärakasutamise. Need hõlmavad Euroopa töötajate oskuste täiendamist, sotsiaalkaitsesüsteemide tugevdamist ja mitmekesisuse tagamist töökohal, näiteks nii, et töökohad digitaalsektorites ei oleks enam meeste poolt domineeritud.

Komitee hoiatas siiski, et investeeringud sotsiaalpoliitikasse moodustavad vaid 0,3 % ELi avaliku sektori kogukuludest, ning märkis, et seda tuleb parandada.

Korrates oma toetust inimkontrollil põhinevale käsitlusviisile digiteerimisprotsessis, märkis komitee, et innustab sotsiaalselt vastutustundliku tehisintellekti väljatöötamist üldise heaolu eesmärgil.

Komitee jõudis järeldusele, et „algoritmide toimimise läbipaistmatus ning viis, kuidas need mõjutavad valikuid, mis jäävad inimese kontrolli alt välja, kujutavad endast ELi jaoks tohutut katsumust ning tõstatavad ühtlasi põhimõttelisi küsimusi ühiskonna kohta, kus me soovime elada“. (ll)