EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 81
aprill 2023
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutleb Itaalia ministri Marina Calderonega kaasavate ELi tööturgude üle.
 • Piisav miinimumsissetulek – töökindel tee vaesusest välja.
 • Komitee soovitab meetmeid, et võidelda ELi demokraatiat ähvardavate ohtude vastu

 

märts 2023
 • On aeg sõlmida ELi sinine kokkulepe: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hakkab tegelema veetemaatikaga
 • Svjatlana Tsihhanovskaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees: „Valgevene ei tohi olla Putini lohutusauhind“
 • Ukraina kodanikuühiskonna toetamine peab jätkuma nii kaua, kui on vaja
 • Jevgeni Afinejevski: „Igaüks meist on kui tilk vett, üheskoos moodustame ookeani“
veebruar 2023
 • Nõukogu 2023. aasta eesistujariik Rootsi: Ukraina on endiselt väga aktuaalne
 • Metsola nõustub Schwengiga: ELi konkurentsivõime on olulisem kui eales varem
 • EL peaks tõhustama rahvusvahelist koostööd ookeanide kaitseks
 • Energiahinnakriis: EL peab tarbijaid ja ettevõtjaid toetama
veebruar 2023
 • Fondación Secretariado Gitano Hispaaniast ja Rumeenia ühendus SUS INIMA võitsid komitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna noorte ja Ukraina teemal
 • Kas teadsite? Huvitavaid fakte Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikuühiskonna auhinna võitjate kohta
 • Võitjad räägivad: intervjuud kõigi võitjatega
jaanuar 2023

Käesolevas väljaandes:

 • Soolise võrdõiguslikkuse finantsmõõdet ei ole ELi poliitikas seni uuritud
 • Iga aasta võiks olla Euroopa noorteaasta
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi poliitikameetmete ja eeskirjade konkurentsivõime kohustuslikku kontrolli
 • Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö pärast COVID-19: kodanikuühiskonna organisatsioonid on majanduse ja ühiskonna toimimises võtmetähtsusega
detsember 2022

Käesolevas väljaandes:

 • #COP27: Euroopa kodanikuühiskond nõuab ELi institutsioonidelt ja liikmesriikidelt ambitsioonikamaid kliimaeesmärke
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud uus koostööprotokoll tugevdab komitee rolli strateegilise partnerina
 • Liikuvust tuleks tunnustada üksikisiku õigusena
 • Komitee kutsub üles looma kestliku taimse valgu ja taimeõli strateegia

 

oktoober 2022

Käesolevas väljaandes: 

 • Geopoliitiline ebastabiilsus Euroopa lävepakul: kodanikuühiskonna vaatenurk
 • ELi 2022. aasta parima mahetootmise VKE, parima mahetoidu jaemüüja ja parima mahetoidurestorani auhinna võitjad on pärit Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist
 • Maria Nikolopoulou: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
 • Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte: aeg on liikuda sõnade juurest tegudele!
september 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Euroopa organiseeritud kodanikuühiskond ei jäta Ukrainat maha
 • Judith Vorbach: sotsiaalne taksonoomia kestlike investeeringute jaoks
 • ELi maheauhinnad 2022: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee finalistid on selgunud!
 • Naistevastane vägivald tuleb tunnistada ELis kuriteoks
juuli 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna kaks teemat: noored ja Ukraina
 • Euroopa tähtsamad tööstussektorid kutsuvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed üles suurendama oma rolli poliitikakujundamises
 • Euroopa tuleviku konverents: järelmeetmed on nüüd ülitähtsad
 • Komitee avaldab tingimusteta toetust Ukraina ühinemisele ELiga

Pages