EESC Info

Pages

Displaying 1 - 10 of 76
jaanuar 2023

Käesolevas väljaandes:

 • Soolise võrdõiguslikkuse finantsmõõdet ei ole ELi poliitikas seni uuritud
 • Iga aasta võiks olla Euroopa noorteaasta
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi poliitikameetmete ja eeskirjade konkurentsivõime kohustuslikku kontrolli
 • Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö pärast COVID-19: kodanikuühiskonna organisatsioonid on majanduse ja ühiskonna toimimises võtmetähtsusega
detsember 2022

Käesolevas väljaandes:

 • #COP27: Euroopa kodanikuühiskond nõuab ELi institutsioonidelt ja liikmesriikidelt ambitsioonikamaid kliimaeesmärke
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Euroopa Komisjoni vahel sõlmitud uus koostööprotokoll tugevdab komitee rolli strateegilise partnerina
 • Liikuvust tuleks tunnustada üksikisiku õigusena
 • Komitee kutsub üles looma kestliku taimse valgu ja taimeõli strateegia

 

oktoober 2022

Käesolevas väljaandes: 

 • Geopoliitiline ebastabiilsus Euroopa lävepakul: kodanikuühiskonna vaatenurk
 • ELi 2022. aasta parima mahetootmise VKE, parima mahetoidu jaemüüja ja parima mahetoidurestorani auhinna võitjad on pärit Saksamaalt, Belgiast ja Rootsist
 • Maria Nikolopoulou: Euroopa soolise võrdõiguslikkuse nädal Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
 • Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte: aeg on liikuda sõnade juurest tegudele!
september 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Euroopa organiseeritud kodanikuühiskond ei jäta Ukrainat maha
 • Judith Vorbach: sotsiaalne taksonoomia kestlike investeeringute jaoks
 • ELi maheauhinnad 2022: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee finalistid on selgunud!
 • Naistevastane vägivald tuleb tunnistada ELis kuriteoks
juuli 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 2022. aasta kodanikuühiskonna auhinna kaks teemat: noored ja Ukraina
 • Euroopa tähtsamad tööstussektorid kutsuvad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed üles suurendama oma rolli poliitikakujundamises
 • Euroopa tuleviku konverents: järelmeetmed on nüüd ülitähtsad
 • Komitee avaldab tingimusteta toetust Ukraina ühinemisele ELiga
juuni 2022
 • EMSK hoiatab: sõda Ukrainas kujutab endast suurt väljakutset ELi ühtekuuluvuspoliitikale
 • Euroopa peab jõuliselt võitlema vaenukõne ja vaenukuritegude leviku vastu
 • Lääne-Balkani riikide noorte tulevik nõuab konkreetset poliitikat
 • Komitee kutsub üles võtma konkreetsemaid meetmeid, et toetada ja kaitsta Valgevene sõltumatuid ajakirjanikke
mai 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Komitee arutas ELi eesistujariigi Tšehhi prioriteete ja õiget energiaallikate jaotust Euroopa tuleviku jaoks
 • Komitee nõuab järjepidevaid ja rangeid karistusi ebaseaduslikult riigis viibivate rändajate tööandjatele
 • Antisemitism on Euroopa idee proovilepanek
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööstuse muutuste nõuandekomisjon tähistab oma 20. aastapäeva
aprill 2022
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitab üles solidaarsust ja ühtsust Ukrainaga
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed võtavad sõna
 • David Stulík: Enneolematu solidaarsus- ja toetuslaine Ukrainale
 • Tetyana Ogarkova: Vladimir Putini viimane sõda

 

märts 2022
 • Kui Ukrainas ei ole ohutu ja turvaline, ei ole kindlustunnet ka Euroopas
 • Ukraina vastu suunatud agressiooni tõttu on vaja ELi projekti veelgi tugevdada
 • Tööstuspoliitika: kestlikkus peab käima käsikäes konkurentsivõime ja strateegilise sõltumatusega
 • Peame ühiselt käima soolise võrdõiguslikkuse pikka teed
veebruar 2022

Käesolevas väljaandes:

 • Euroopa noorteaastast 2022 peavad saama käegakatsutavat ja püsivat kasu kõik noored eurooplased
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab eesistujariigi Prantsusmaa prioriteete
 • Piisavad, jätkusuutlikud ja hõlpsasti kättesaadavad kvaliteetsed hooldusteenused eakatele on väga olulised
 • EMSK: EL peaks võitlema õigusriigi põhimõtte rikkumiste vastu

 

Pages