Täiskogu istungjärgu raames korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. juulil arutelu Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide ja võrgustike komiteesisese kontaktrühma aseesimehe Conny Reuteriga.

Conny Reuter tutvustas 2019. aasta kodanikuühiskonna päevade tulemusi ja soovitusi. Üritus toimus juuni keskpaigas Brüsselis ja see oli pühendatud jätkusuutliku demokraatia temaatikale. Samuti rääkis ta kontaktrühma rollist. See asutati 2004. aastal ELi ainulaadse organina, mis loodi selleks, et tagada pidev dialoog ELi institutsioonide ja kodanikuühiskonna organisatsioonide Euroopa võrgustiku vahel ELi tasandil.

„Meie eesmärk on edendada edumeelse ja kaasava Euroopa kodanikuühiskonna dialoogi,“ sõnas Conny Reuter täiskogu istungjärgul ning rõhutas kontaktrühma olulist rolli, sest see lisab olulistele teemadele ja poliitikameetmetele Euroopa vaatenurga, mis ulatub kaugemale riiklikest huvidest.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier kiitis komitee kontaktrühma head tööd: „Me püüame ehitada sildu ja mitte sulgeda uksi. Meie eesmärk on töötada koos parema Euroopa nimel,“ rõhutas ta.

Oma tiheda koostöö märgina korraldavad kontaktrühm ja komitee igal aastal kodanikuühiskonna päevad, et rõhutada kodanikuühiskonna organisatsioonide panust sellise Euroopa Liidu loomisse, mis vastaks paremini kodanike ootustele. Üritus toimus juba kümnendat korda. Luca Jahier märkis, et kodanikuühiskonna päevad on kujunenud üheks komitee olulisemaks ürituseks. Juunis toimunud üritusel oli üle 250 osaleja. (ll)