Euroopa tulevik tööandjate perspektiivist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Järjekindlam, ühtsem ja bürokraatiavabam – sellisena näevad tööandjad Euroopa tulevikku. Äriringkonnad on kindlalt euroopameelsed ja soovivad aktiivselt osaleda ELi tuleviku kujundamises. 21. juunil 2018 Hispaanias Madridis toimunud konverentsist „Euroopa tulevik tööandjate perspektiivist“ osavõtjad tõid konkreetseid näiteid ELi puudustest ja määratlesid lahendused tuleviku tarbeks.

Kui unustame Euroopa väärtused, kaotame ELi, sõnas oma avakõnes Hispaania Ettevõtjate Organisatsioonide Keskliidu (CEOE) asepresident Jose Vincente Gonzalez. Euroopa tulevikku tuleb näha globaalses kontekstis. Käsitlemist vajavad geopoliitilised probleemid, näiteks USA praegune poliitika ja rändevood.

Euroopa Liit viskleb ühest kriisist teise, kuid eriti täna, mil meile seni tuttav maailmakord läbib radikaalseid muutusi, peame jääma ühtseks ning tegutsema julgelt ja edasipüüdvalt. Tööandjad pakuvad lahendusi, mitte ei tekita probleeme, ütles tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk. Me ei tohiks karta ühtset Euroopat edasi arendada ega üksmeelselt ja solidaarselt tegutseda. Samuti peame julgema häälekalt ja selgelt öelda välja, mida on ettevõtluse toimimiseks vaja.

Arutelul keskenduti kahele ELi tuleviku aspektile: siseturg ning majandus- ja rahaliit. Ülereguleerimine tekitab Euroopa ettevõtetele jätkuvalt probleeme. Paljude sektorites nõuab käimasolev digiteerimine konkurentsis püsimiseks ärimudeli otsustavat muutmist. Majandus- ja rahaliidu üle toimunud arutelul osalejad nõustusid, et pärast kriisi selles valdkonnas algatatud reformid on samm õiges suunas, kuid need on liiga aeglased ega ole piisavalt ambitsioonikad.

Töötajate rühma liikmetel oli meeldiv võimalus kohtuda ka Hispaania parlamendi – Congreso de los Deputados – esimehe Ana Pastoriga ning edastada talle konverentsi järeldused. Üritus leidis aset Hispaania Ettevõtjate Organisatsioonide Keskliidu ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma koostöös. (lj)