Mitmekesisuse kaitseks

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Ma olen käinud mitu korda Auschwitz-Birkenaus ja iga kord tekitab minus õudu, kui kohutavalt ja ebainimlikult on inimesed suutelised üksteist kohtlema. Samas tunnen iga käigu ajal midagi teistsugust. Me võib-olla eeldasime ja isegi lootsime, et komitee laiendatud eestseisuse 12. juuni külastus koonduslaagritesse ajendas meid mõtlema mitte üksnes minevikule, vaid ka ennekõike olevikule ja tulevikule.

Tänapäeval on Euroopas tõusuteel populistlikud ja marurahvuslikud liikumised. Mõelgem kas või hiljutistele valimistele Ungaris, Itaalias, Austrias, Saksamaal ja Sloveenias. ELi liikmesriikides on populistidele antud keskmine häälte osakaal suurenenud 8,5%-lt 2000. aastal rekordilise 24%ni praegu. Ei ole kahtlust, et selle tõusu pidurdamiseks tuleb seada esikohale EL ja selle väärtused. Küll aga ei saa EL kui institutsioon pakkuda kõiki lahendusi. Vajame, et oma osa teevad ka Euroopa kodanikud ja organiseeritud kodanikuühiskond, kes jõuaksid äärmuslusest huvitunuteni ja peaksid nendega dialoogi, et aidata taas tasakaalustada meie ühiskonda ja poliitilisi süsteeme.

Euroopa mitmekesisuse rühmas võtame seda rolli väga tõsiselt. Meil lasub vastutus aidata oma rühma eksperditeadmiste ja loomingulisuse kaudu jätkuvalt kaasa rahumeelse ja jätkusuutliku Euroopa loomisele ning luua tasakaal sotsiaal-majanduslike edusammude ning vaesuse vähendamise ja keskkonnahoidlikkuse edendamise vahel. Meie põllumajandustootjad, keskkonnakaitsjad, VKEd, vabade elukutsete esindajad, tarbijad ning puudega inimeste ja eakate organisatsioonid jne on need, kes Euroopa kodanikega suhtlevad ja neid esindavad. See toimub komitee igapäevatöö käigus, kuid ka panustades aktiivselt komitee tegevuskavasse „Krakówist Sibiuni ja kaugemale“, mille eesmärk on anda ülevaade kodanikuühiskonna visioonist Euroopa tuleviku kohta. Lisaks korraldatakse oktoobris Austrias meie rühma konverents teemal „Kas majandusareng ja sotsiaalne stabiilsus suudavad vähendada euroskeptitsismi?“. Euroopa seisab ennekõike vastastikuse lugupidamise ja mitmekesisuse kaitse eest. Seda mitmekesisust kehastab ka meie enda rühm – Euroopa mitmekesisus.

Arno Metzler

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees (III rühm)