Tarbijatele suunatud finantsteenused: komitee seisukohad said toetust Hispaanias toimunud kohalikul üritusel

24. mail komitee liikme Carlos Trias Pintó korraldatud konverentsil Euroopa Komisjoni Madridi esinduses rõhutati vajadust tugevdada Euroopas tarbijate kindlustunnet piiriüleste tarbijatele suunatud finantsteenuste suhtes, et suurendada nimetatud teenuste osakaalu, mis praegu on vaid 7 %. Euroopa Parlamendi liige Othman Karas teatas, et parlament viib mõned komitee põhisõnumid sisse oma vastusesse tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava ettepaneku kohta, mille komisjon esitas.

Konverents teemal „Uue digitaalse konteksti probleemid: pakkumiste kvaliteet, kättesaadavus, aus konkurents ja tarbijakaitse“ toimus eesmärgiga tutvustada komitee arvamust tarbijale suunatud finantsteenuste kohta, mis võeti vastu 2017. aasta septembris.

Komitee liige Bernardo Hernández Bataller oli arutelujuht ning sõna said nii arvamuse raportöör Michael Ikrath kui ka kaasraportöör Carlos Trias Pintó. Lisaks olid sõnavõtjate hulgas Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) liikmed Othman Karas ja Jonas Fernández Álvarez, ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros) president Manuel Pardos, Fernando Tejada de la Fuente Hispaania Pangast ning Hispaania pangaliidu (AEB) pressiesindaja Jose Luis Martínez Campuzano.

Ikrath leidis, et tarbijatel peaks olema võimalik valida parim ja uudseim piiriülene finantstoode, rõhutades samas, et ELi finantsteenuste turg on endiselt killustunud ja kaugel ühtsusest. Traditsioonilised jaepangad, eelkõige kohalikud ja piirkondlikud pangad, on tema sõnul tarbijate kindlustunde loomisel oluline vahelüli, kuna ELi tarbijatel on tavaliselt nende vastu suur usaldus, mis väljendub väheses huvis teenuste pakkuja vahetamise vastu.

Ühtlustada tuleks krediidivõimelisuse kriteeriume, et lahendada nn laenušoppamise probleem, mille korral laenajad võtavad piiriüleseid laenusid, mis ei ole neile koduriigis kättesaadavad, seades end nii suurde ülemäärase võlgnevuse ohtu. Tarbija maksejõuetus tuleb eeskirjade abil viia miinimumini, tõdes Trias Pintó, kes toonitas samuti alternatiivsete digitaalsete vääringute, näiteks bitcoini, küberraha ja plokiahela tehnoloogiaga seonduvaid turvalisuse, andmekaitse ja tarbijate usalduse kaotamise ohte.

Karas väljendas toetust komitee arvamusele ja teatas, et järgmised selles esitatud ettepanekud viiakse sisse Euroopa Parlamendi arvamusse:

  • vajadus tagada, et toodete ja teenuste maksustamissüsteem ei takistaks enam õiglast konkurentsi;
  • komisjon peaks määratlema täiendavad nn tähttooted, mis on lihtsad, tarbijatoodetega samade omadustega ning seetõttu võrreldavad ja läbipaistvad;
  • eri finantstoodete jaoks on vaja sõltumatuid, sertifitseeritud võrdlusvahendeid;
  • IT-hiiud, nagu Google, Apple jt, peaksid samuti rakendama tarbijakaitse eeskirju. (dm)