Kõrgjõudlusega andmetöötlusse investeerimine on kasulik meie heaolule, konkurentsivõimele ja töökohtadele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni algatust luua Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte ning märgib, et kõnealune oluline tehnoloogia aitab tegeleda tänapäeva ühiskonna ees seisvate kõige keerulisemate küsimustega ning on lõppkokkuvõttes kasulik meie heaolule, konkurentsivõimele ja töökohtadele.

Ulrich Sammi ja Antonio Longo koostatud arvamuses, mis võeti vastu täiskogu istungjärgul 23. mail 2018, rõhutab komitee, et Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte toob kindlasti lisaväärtust Euroopa digitaalsele suveräänsusele ja sõltumatusele, muutes ELi oluliseks osalejaks digitaalses arengus ning sellel on otsene mõju konkurentsivõimele ja inimeste elukvaliteedile.

„1 miljardi suuruse algse investeeringu tegemine tipptasemel superarvutusseadmete hankimiseks ja käitamiseks on märkimisväärne, aga mitte liiga ambitsioonikas, eriti kui võrrelda teiste peamiste osalejate – Ameerika Ühendriikide ja Hiinaga,“ märkis Ulrich Samm. „EL peab tegema rohkem jõupingutusi, et oma rahvusvaheliste konkurentidega sammu pidada,“ lisas ta. Eelkõige on tarvis investeeringute märkimisväärset suurendamist ELi liikmesriikides ja tugevat Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammi, et säilitada kõrgjõudlusega andmetöötluse rakendustes tipptase.

Komitee soovitab ka võimalikult palju tugevdada digiteerimisprotsessi sotsiaalset mõõdet Euroopa sostiaalõiguste samba raames, määratledes sotsiaalsed probleemid, mida tuleb käsitleda uut digitaalset taristut kasutades. „Tipptasemel seadmete rakendamisel ja kasutamisel peab olema selge ja mõõdetav positiivne mõju kõigi Euroopa kodanike igapäevaelule,“ ütles Antonio Longo. „See on põhjus, miks me kutsume üles looma Euroopa tasandi kommunikatsioonistrateegiat – et teavitada kodanikke ja ettevõtteid sellest olulisest uuest algatusest“. (mp)