Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee laiendatud eestseisus käis Poolas Krakówis mälestuste radadel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier ja laiendatud eestseisus viibisid Poolas 10.–12. juunil 2018, et pidada seal komitee uue eestseisuse avakoosolek.

President Luca Jahier ja liikmed valisid toimumiskohaks Krakówi Poolas kui mäletamist sümboliseeriva koha ja soovides muuta dialoogikultuuri Euroopa Liidus dünaamilisemaks ja rikkamaks.

Külaskäigul Poola võtsid delegatsiooni liikmed osa Krakówi Ülikoolis Poola intellektuaalide osalusel toimunud arutelust. Arutelu teema oli Euroopa mõlema eluliselt vajaliku poole, Lääne-Euroopa ning Kesk- ja Ida-Euroopa lepitamine ühiste mälestuste kaudu, edendades nendevahelist loovat mõistmist.

Komitee laiendatud eestseisuse liikmed mälestasid Auschwitz-Birkenau koonduslaagri ohvreid.

Laiendatud eestseisusse kuuluvad komitee president Luca Jahier, eelarve eest vastutav asepresident Milena Angelova, teabevahetuse eest vastutav asepresident Isabel Caño, tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk, töötajate rühma esimees Gabriele Bischoff ja Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler. Kohal viibisid ka sektsioonide esimehed Stefano Palmieri, Ariane Rodert, Dilyana Slavova, Maurizio Reale, Christa Schweng, Pierre Jean-Coulon ja Lucie Studničná. (eh)

Kõne, mille president Luca Jahier esitas Krakówi Ülikoolis toimunud konverentsil:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/reconciling-central-eastern-and-western-europe-historical-memories-build-stronger-union