Austria eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus 2018. aastal

Austria on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik 1. juulist kuni 31. detsembrini 2018. Eesistumise motoks valis liidukantsler Sebastian Kurzi valitsus „Euroopa, mis kaitseb“. Eesistumise tegevuskava hõlmab muu hulgas järgmisi teemasid: julgeolek ja ränne, konkurentsivõime säilitamine digiteerimise abil, stabiilsus naabruskonnas ja Lääne-Balkani riikide lähendamine ELile. Eesistujariik jätkab Brexiti läbirääkimisi. Enne Ühendkuningriigi lõplikku lahkumist EList, mis on kavandatud 29. märtsiks 2019, peavad kõigi ELi liikmesriikide parlamendid ratifitseerima lõpliku kokkuleppe Brexiti üle. ELi eesistujariik jätkab ka läbirääkimisi mitmeaastase finantsraamistiku üle ajavahemikuks 2021–2027. Komitee juulikuu täiskogu istungjärgule (11.–12. juuli 2018) on külalisena kutsutud Austria Euroopa asjade minister Gernot Blümel, kes tutvustab tööprogrammi ja vastab komitee liikmete küsimustele. (eh)