Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 9. kodanikuühiskonna päevad: digitaalajastul on vaja inimeste oskusi ja sobivat õiguskeskkonda

2018. aasta kodanikuühiskonna päevade moto oli „Kodakondsus, demokraatia ja kultuur digitaalses Euroopas“. Üritus, mille korraldas komitee kontaktrühm, toimus 24.–25. mail Brüsselis.

Digitaalajastul toimuvate muudatuste tohutu tempo teeb teataval määral hävitustööd, kuid pikemas perspektiivis töötavad inimesed vähem ja teistmoodi ning paraneb nende subjektiivne heaolu, ütles Euroopa Kolledži digitaalse innovatsiooni õppetooli juhataja Andrea Renda oma põhisõnavõtus. DIGITALEUROPE’i poliitikadirektor Ray Pinto hoiatas, et Euroopas on puudu umbes pool miljonit eksperti. Lisaks sellele on USAs ja Hiinas tohutult suurenenud patentide registreerimine tehisintellekti valdkonnas, samas kui Euroopa on maha jäänud. 83% tehisintellekti valdkonna välisinvesteeringutest teevad USA ja Hiina.

Kuues õpikojas arutasid osalejad tulevases digitaalses Euroopas kooselamist ja võtsid järeldusena vastu seitse peamist soovitust:  

  • luua sünergiat hariduse ja kultuuri vahel kultuurilise väljenduse ja kodakondsuse valdkonnas kõigis haridusasutustes ja elukestva õppe perspektiivis;
  • toetada kodanikuühiskonna organisatsioone teavitustegevuse laiendamisel, et edendada võrdõiguslikkust, kaasavust ja ühiskondlikus elus osalemist (ka interneti kaudu);
  • tugevdada jälgimise järelevalvet ja kontrolli ning kaasata kodanikuühiskond jälgimise järelevalvemehhanismidesse;
  • kasutada kohalikul tasandil sagedamini koosloomise ja rahvalt tellimise e-tööriistu, et suurendada kodanike kaasatust;
  • käsitleda juurdepääsetavuse küsimusi samamoodi nagu turvalisust ja andmekaitset. See peaks olema IKT toodete ja teenuste keskne aspekt;
  • tehisintellekt saab tööhõivet edendada ja peaks seda tegema, mitte töötajaid asendama;
  • toetada ja edendada ELi digitaalsete põhiõiguste hartat. (sma)