Kohalik vaade – 8. osa. Kui töömaailm kokku variseb

Kui COVID-19 Euroopasse jõudis, ei viinud see mitte ainult haiglad kokkuvarisemise äärele, vaid tegi laastamistööd muudeski valdkondades. Euroopa SKP oli vabalanguses, tööstustoodang vähenes järsult ja tuhanded kaotasid töö. Tulevik ei näi samuti kuigi roosiline. 8. osas „Kui töömaailm kokku variseb“ uurime, mida EL saaks teha tööhõive valdkonnas, milles tal on vaid piiratud volitused. Rääkisime Kopenhaageni ärikooli professori Caroline de la Porte’iga, kes andis meile lühiülevaate tööhõivesuunistest – vahendist, mille abil on ELil võimalik koordineerida liikmesriikide tööhõivepoliitikat. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Ellen Nygren kõneles meile sellest, milline on komitee ettepanek tööhõivesuuniste läbivaatamiseks COVID-19 kriisi valguses, et tagada liikmesriikide toetus muu hulgas Euroopa füüsilisest isikust ettevõtjatele, nagu Portugali muusik Tiago Rodrigues, kes jagas meiega oma lugu sellest, kuidas tema ja 5EX Band jäid üleöö töötuks.

Räägi mulle...

Meie sari „Räägi mulle...“ on hakanud särama paljudes värvides, kogudes üha enam emotsioone, mõtteid ja tähelepanekuid elu ja mööduva aja kohta. Komitee liikmete lood näitavad, et pikk ja raske kriisiperiood jätab mälusse oma jälje. Oleme tänulikud liikmetele, kes on jaganud meie lugejatega oma mõtteid selle kriisiaja kohta.

Aitäh, Irini Pari, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Reet Teder, Tatjana Babrauskiené, Gunta Anča, Kinga Joó, Sofia Björnsson, Evangelia Kekeleki, Michalis Antoniou, Philip von Brockdorff, Peter Schmidt ja Cristian Pîrvulescu!

Kõik artiklid on kättesaadavad järgmise lingi kaudu: https://www.eesc.europa.eu/news-media/eesc-info/082020#a80501. (eh)

 

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

KODANIKUSOLIDAARSUSE AUHIND KÕIGE PAREMATE TUNNUSTAMISEKS

Lugupeetud lugejad

On jälle käes see aeg aastas, mil Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peaks käivitama oma tavapärase kodanikuühiskonna auhinna, et tunnustada kodanikuühiskonna ja üksikisikute silmapaistvaid projekte, mis on edendanud meie ühiseid euroopalikke väärtusi ja tugevdanud Euroopa identiteeti. Igal aastal valime auhinnale olulise teema ja tähistame kodanikuühiskonna saavutusi selles konkreetses töövaldkonnas. 2019. aastal autasustasime 11. kodanikuühiskonna auhinna võitjaid naiste mõjuvõimu suurendajate ja soolise võrdõiguslikkuse eestvedajate seast.

Ürituste kalender

28. august 2020, Brüssel, Belgia

Avalik arutelu
Mitmekesisuse haldamise parimad tavad ning ELi rändajaid ja etnilisi vähemusi käsitleva mitmekesisuspoliitika tulevik

8. september 2020, Brüssel, Belgia

Avalik arutelu
Õigusriik ja selle mõju majanduskasvule


15.–16. juuli 2020, Brüssel, Belgia

EMSK täiskogu istungjärk

Dessine - moi...

Evangelia Kekeleki: kõigile liikmesriikidele tuleb tagada võrdne juurdepääs vaktsiinidele ja diagnostilistele testidele

Minu jaoks ei olnud liikumispiirangute ajal kodus püsimine eriti raske. Olin juba aastaid paljusid asju edasi lükanud.
Niisiis oli mul võimalik nendega tegeleda ja need korda ajada.
Pärast vanemate surma nende kodust toodud perefotod ja mälestusesemed olid kõik segamini, nõnda sain aega neid sorteerida.

Nende korrastamine oli väga emotsionaalne tegevus. Pühendasin oma aja tegevustele, millest olin puudust tundnud. Näiteks käsitöö, küpsetamise, kokkamise, traditsiooniliste Kreeka likööride valmistamise, mooside ja hoidiste keetmise jaoks mul tavaliselt aega ei ole, kui pean rinda pistma oma kiireloomuliste tööülesannetega.

Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala: talvesõjast luuleridadeni

80 aastat oli möödunud talvesõja lõpust Nõukogude Liidu ja Soome vahel. Riiklik mälestusüritus oli koroonaviiruse tõttu tühistatud, kuid kell 11.00 helisesid kellad kõigis luteri, õigeusu ja katoliku kirikutes üle kogu Soome. Läksin õue, et kuulata kirikukellade helinat ja nägin peaaegu inimtühja Helsingit.

Sofia Björnsson: Rootsi talupidajate solidaarsus

Töötan Rootsi talupidajate keskliidus (LRF) ning pandeemia alguses tegime kõvasti tööd toiduainetega varustamise tagamiseks.

Irini Pari: „Kriis on meile taas näidanud, et meie tulevik on seotud.“

Selle kirjutise koostamise ajal hakkavad liikumispiirangud vaikselt leevenema ja tekib küsimus, milline maailm meile avaneb? Millised märgid või armid jätab praegune epideemia meie majandusele, ühiskonnale ja elule? Kas oleme midagi õppinud? Kas tegutseme teistmoodi?

Tatjana Babrauskienė: „Kui karantiinis on olnud midagi head, siis on see inimestele antud aeg end koguda ja mõelda meie suhete olulisuse üle“

Tatjana Babrauskienė on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Leedu delegatsiooni ning ühtlasi Leedu Haridus- ja Teadustöötajate Ametiühingu liige. EMSK Info palus tal jagada oma mõtteid COVID-19 kohta tema kodumaa Leedu perspektiivist.

 

Reet Teder: „Nii hea on olla tagasi!“

Kui kriis märtsi keskel puhkes, oli kogu olukord tõeliselt ainulaadne ja uskumatu. Peaaegu kõik suleti kõikjal Euroopas ja sel ajal ei teadnud keegi, kas liikumispiirangutest oli tegelikult kasu või mitte. Kõige olulisem oli elude päästmine ja majandus tuli ohverdada.

Peter Schmidt: „Me peame minema üle heaolupõhisele majandusele“

Saksa ametiühingutegelane Peter Schmidt annab meile ülevaate probleemidest, millega seisavad silmitsi tema riigi ametiühingud ühelt poolt seoses sundpuhkuste ja koondamistega ning teiselt poolt seoses ohutusriskidega oluliste töötajate jaoks.

Kinga Joó: perekonnad on suutelised tugevdama ühiskonna immuunsüsteemi

10. märtsil toimus ELi-Serbia ühise nõuandekomitee koosolek Brüsselis kummalises ja sünges õhkkonnas. Pärast koosoleku lõppu ruttasid kõik tagasi koju. Naasin koju, teades, et Euroopat ootasid ees suured muutused, ja tundes, et see pidi pikaks ajaks jääma minu viimaseks lennuks. Ungaris valitses elanikkonna hulgas sel ajavahemikul eelkõige ebakindlus ja skeptitsism. Paljude ungarlaste jaoks sai olukorra tõsidus ilmseks, kui valitsus teatas 15. märtsiks, Ungari rahvuspühaks kavandatud pidustuste tühistamisest.

Philip von Brockdorff: veebipõhiseks muutuva elu eelised ja puudused

Liikumispiirangute kogemused on olnud vastuolulised, ütleksin. Ühest küljest on kodus töötamine andnud mulle võimaluse veeta perega rohkem aega kui kunagi varem. Teisest küljest pidin tegema ümberkorraldusi, et muuta oma kodus üks ruum kodukontoriks. Mõnikord on masendav piika aega kodus olla, seega olen püüdnud kulutada aega oma lemmikhobile – kuulata muusikat oma Hi-Fi helisüsteemis.

Michalis Antoniou: Küprose Tööandjate ja Tööstusettevõtjate Liidu kogemused ja roll COVID-19 pandeemia ajal

15. märtsil peetud kõnes olukorrast riigis teatas Küprose president ennetavatest meetmetest, kehtestades riigile ja suurele osale majandusest liikumis- ja tegutsemispiirangud. Tema sõnum oli, et peagi seisame silmitsi tõsiste majandusraskustega ja me kõik peame nende mõjuks valmistuma.

Gunta Anča: „Kriis pakub suurepärase võimaluse nõrgima lüli leidmiseks.“

Eriolukord oli ebatavaline enese tundmaõppimise aeg. Ühest küljest oli see kui unistuste täitumine – jäin koju ja mul oli küllalt aega kõige selle jaoks, mida olin alati tahtnud teha, kuid milleks kunagi aega ei jätkunud. Teisest küljest tegi see selgeks, kui tähtis on inimeste jaoks teistega läbikäimine – saada kokku, kõnelda, puudutada, näha teisi päriselt, mitte ainult ekraanilt. Kõige selleta on ikka väga raske!

Cristian Pîrvulescu: liikumispiirangute aeg? Rohkem tööd, rohkem stressi, vähem puhkust

Millised olid kaks kuud liikumispiiranguid Bukarestis? Kummalised! Rumeenia võttis esimesed meetmed 15. märtsil ja alates 18. märtsist muutus kodune isolatsioon kohustuslikuks. Enne 15. märtsi oli see vaid soovitus, mida järgiti vähe, tuues kaasa suured epidemioloogilised riskid. Kohustuslikud liikumispiirangud kestsid 15. maini, mil eriolukord asendati hädaolukorraga. Kuid see ei olnud mingi puhkus! Vastupidi, ma töötasin tavapärasest rohkem, tehes veebipõhist tööd üle 12 tunni ja mõnikord 16 tundigi päevas: kursused ja muu tegevus ülikooli platvormil, osalemine telesaadetes, intervjuudes, koosolekutel ja veebiseminaridel.

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab kodanikusolidaarsuse auhinna projektidele, mille abil võideldakse koroonaviiruse vastu igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on käivitanud kodanikusolidaarsuse auhinna, et tunnustada ELis ja Ühendkuningriigis üksikisikute, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja eraettevõtete algatusi, millega võideldakse COVID-19 vastu ja leevendatakse selle laastavaid lööke.

Ootused on Saksamaa ELi eesistujariigiks saades kõrgel

Saksamaa võttis 1. juulil ELi nõukogu juhtimise Horvaatialt üle ajal, millest kujuneb üks keerulisimaid eesistumisperioode, ajal, mil Euroopa on silmitsi lähimineviku suurima majandusliku, sotsiaalse ja tervisealase kriisiga. 

EMSK panus Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi – esimene samm jätkusuutlikuma ja õiglasema ühiskonna suunas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu juuli istungjärgul vastu resolutsiooni oma panuse kohta Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööprogrammi. Dokumendis kiidetakse heaks Euroopa Komisjoni ettepanekud COVID-19 kriisi seljatamiseks. Komitee näeb võimalust järgmisel aastal ELi majandus ja ühiskond ümber korraldada ja neid parandada.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutab euroopaliku eluviisi edendamise volinikuga rände teemat

Täiskogu juuli istungjärgul korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutelu komisjoni asepresidendi Margaritis Schinasega, kes tutvustas mitmeid tema vastutusalasse „Euroopa eluviisi edendamine“ kuuluvaid tulevasi algatusi, sealhulgas uut rände- ja varjupaigapakti, oskuste tegevuskava, programmi „EL tervise heaks“ ja uut julgeolekuliidu strateegiat.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier lubab ELi tippkohtumise eel volinik Gentilonile oma täielikku toetust komisjoni COVID-19 taastepaketile

President Jahier kritiseeris Euroopa Liidu Nõukogu hiljutist ettepanekut anda liikmesriikide valitsustele õigus vetostada riikide taastepaketi raames kavandatud reformikavasid. Arutelus majandusvoliniku Paolo Gentiloniga Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul ütles Luca Jahier, et kogu komitee toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut.

Koroonaviirusele reageerimine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub ELi üles taastekava kiiresti heaks kiitma

EL peab koroonaviiruse pandeemiast taastumiseks tegema rohkem ja tegema seda kiiresti, näidates üles solidaarsust ja järgides julget nägemust Euroopa tulevikust. Täiskogu juuli istungjärgul vastu võetud kolmes arvamuses ja ühes kirjalikus seisukohas väljendab komitee toetust Euroopa Komisjoni esitatud majanduse taastamise ettepanekutele ja sh ELi 2021.–2027. aasta muudetud eelarvele ning kutsub üles neid kiiresti heaks kiitma.

Euroopa vajab Robert Schumani poliitilist julgust

Robert Schumani deklaratsioon tuletab meile 70 aastat pärast selle esitamist meelde vajadust poliitilise julguse ja visiooni järele, et asjad liikuma panna ja muuta ajaloo kulgu.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebisaidi uus rubriik „Kodanikuühiskond COVID-19 vastu“

„Kodanikuühiskond COVID-19 vastu“ on komitee veebisaidi uus temaatiline rubriik, kuhu on koondatud enam kui 50 lugu, mis kirjeldavad praktilist tegutsemist majanduse taastumise ja solidaarsuse nimel. Sellega saab tutvuda alates 2. juulist 2020 ning selles tutvustatakse komitee liikmete algatusi, mille abil nad oma kohalike organisatsioonide kaudu liikmesriikides tegelevad COVID-19 kriisiga.

Masinadirektiiv: komitee arvates tuleb seda parandada, mitte muuta

Juunis toimunud täiskogu istungjärgul võttis komitee vastu teabearuande „Masinadirektiivi läbivaatamine“. Komitee liikmed kiidavad heaks komisjoni praegused jõupingutused masinadirektiivi 2006/42/EÜ toimivuse parandamiseks, sest see on Euroopa tööstuse jaoks väga oluline ja edukas vahend, kuid direktiivi radikaalsel muutmisel oleks tõsine negatiivne mõju ja seda tuleb vältida.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku luua erakorraline fond põllumajandussektori toetamiseks vastusena COVID-19 pandeemiale

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab heameelt Euroopa Komisjoni kavandatud uue meetme üle, mille eesmärk on toetada likviidsusprobleemidega silmitsi seisvaid põllumajandusettevõtteid ja põllumajandusliku toidutööstuse VKEsid ning tagada nende majanduslik püsimajäämine kriisi ajal. Sellegipoolest leiab komitee, et Euroopa Komisjon peaks selle meetme rakendamiseks looma erakorralise fondi.

Uudiseid rühmadelt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm saatis Euroopa Ülemkogule kirja: ettevõtlus on ELi jaoks võtmetähtsusega koroonakriisist taastumiseks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Arvestades, et koroonaviiruse kriisi lahendamine on äärmiselt pakiline, kutsub tööandjate rühm kõigile Euroopa riigipeadele ja valitsusjuhtidele saadetud kirjas üles võtma kiireid ja edasipüüdlikke meetmeid. Ainult liikmesriikide koostöö kaudu saavad ülesehitus- ja taastemeetmed aidata kaasa ELi, sealhulgas selle kodanike ja ettevõtjate pikaajalisele edule.

EL teelahkmel: Saksamaa eesistumisaeg ning Euroopa taastamine ja ülesehitamine

Töötajate rühm

Saksamaa võttis Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üle Euroopa jaoks otsustaval ajal, mil meie liit seisab teelahkmel. Me seisame silmitsi viimase 90 aasta kõige rängema rahuajal tekkinud kriisiga. Ainuüksi Euroopas on elu kaotanud üle saja tuhande inimese ning põhjustatud on tohutud majandusšokid, rääkimata teadmatusest edasiste pandeemialainete kohta. Raskel liikumispiirangute perioodil kannatasid kõige enam tervishoiutöötajad, aga ka inimesed, kes töötavad kaubatarne, supermarketite ja sanitaarvaldkonnas – töökohtadel, mis on sageli ebakindlad ja alatasustatud –, tehes tööd selle nimel, et hoida meie riigid toimivana.

Kodanikuühiskonna organisatsioonid abistavad pagulasi ja rändajaid Euroopas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

22. juunil korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm konverentsi „Kodanikuühiskonna organisatsioonid abistavad pagulasi ja rändajaid Euroopas“, millel osaleti nii kaugühenduse kaudu kui ka füüsiliselt kohal olles.