Euroopa Majadus- ja Sotsiaalkomitee toetab eesistujariigi Soome kliimameetmeid

1. juulil ELi eesistujariigiks saanud Soome põhieesmärk on, et liit kohustuks vähendama märkimisväärselt heitkoguseid, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Komitee toetab eesistujariigi kliimameetmeid ja jätkab oma tööd, et luua ELi tugiraamistik kodanike ja kogukonna juhitud kliimaalgatuste jaoks.

Eesistujariigi Soome prioriteedid on muu hulgas tugevdada ühiseid väärtusi ja õigusriiki, muuta EL konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt kaasavamaks, tugevdada ELi positsiooni kliimameetmete üleilmse eestvedajana ja tagada kodanikele täielik kaitse.

Eesistumisperioodi ajal on Soomel täita kaalukaid ülesandeid, sealhulgas jälgida Brexiti kulgu ja liikmesriikide läbirääkimisi ELi järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. Tuginedes oma poliitilistele soovitustele 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja ennekõike kuluprogramme käsitlevatele seadusandlikele sektoripõhistele ettepanekutele püüab komitee avaldada läbirääkimistele positiivset mõju nende õigeaegseks lõpuleviimiseks.

Kooskõlas oma motoga „Jätkusuutlik Euroopa, jätkusuutlik tulevik“ on Soome pühendunud keskkonnahoidlike koosolekute korraldamisele: paljud neist ja ka kuus ministrite mitteametlikku kohtumist toimuvad Helsinkis, kus osalejatele pakutakse kohalikku kraanivett ja mahetoitu.

Eesistujariigis peab mitu koosolekut ka komitee. Komitee juhatus pidas Helsinkis koosoleku juba 6. juunil ning selle kolmel rühmal on kavas korraldada Soomes koosolekud järgnevatel kuudel (tööandjate rühm 8.–9. oktoobril, tööandjate rühm 9. oktoobril ja Euroopa mitmekesisuse rühm 16.–17. septembril). ELiga ühinemisest saadik (1995) on Soome ELi eesistujariik kolmandat korda. Selles ametis on riik olnud ka 1999. ja 2006. aastal. Lisateavet komitee tegevuse kohta Soome eesistumisperioodi ajal saate vastavateemalisest brošüürist aadressil https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)