Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm arutles tööhõive, lähenemise ja sotsiaalõiguste üle Rumeenias

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Töötajate rühma erakorraline koosolek toimus 25. juunil Bukarestis Rumeenias ja sellel keskenduti tööõigustele ja sotsiaalsele lähenemisele – ühiste väärtuste Euroopale. Töötajate rühma esimees Oliver Röpke õnnitles eesistujariiki Rumeeniat mitmete saavutuse puhul, mis on olulised töötava elanikkonna elukvaliteedi parandamiseks, nagu näiteks Euroopa Tööjõuameti loomine, samuti töö- ja eraelu tasakaalustamist ning läbipaistvaid ja prognoositavaid töötingimusi käsitlevate direktiivide vastuvõtmine.

Aruteludel keskenduti peamistele probleemidele, mis on seotud tööjõu liikuvuse, tööhõive ja sotsiaalõiguste lähenemisega Euroopa Liidus. Rumeenia töö- ja sotsiaalõiguse minister Marius-Constantin Budăi rõhutas majandusliku lähenemise vajalikkust ning eeskätt seda, et lääne ja ida vahelist palgalõhet tuleb vähendada.

Mitmed kõnelejad viitasid Euroopa sotsiaalõiguste sambale, mis asjakohaselt rakendatuna võiks viia ülespoole suunatud lähenemiseni. Rumeenia viie ametiühingu juhid tõstsid esile Rumeenias tööhõive ja sotsiaalvaldkonnas esinevaid probleeme, eelkõige vaesuse kõrget taset, madalaid palku, kollektiivläbirääkimistega ja sotsisaaldialoogiga seonduvaid probleeme ning väljarände kõrget taset.

Seoses tööjõu liikuvusega viitasid nad asjaolule, et kuigi see aitab kaasa majanduskasvule ja oskuste nappuse tasakaalustamisele ELis, võib paljude kvalifitseeritud töötajate kaotus avaldada kahjulikku mõju nende töötajate koduriikidele. Nii on see Rumeenias, kust on paremate elutingimuste otsinguil välja rännanud 3 miljonit inimest. (mg)

Lisateavet leiab siit.