Hiljutise uuringu kohaselt mõjub äriühingu tulumaksu alandamine investeeringutele positiivselt

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Äriühingu tulumaks on maksuliik, mis kahjustab majanduskasvu kõige enam. Vastupidiselt üldsuse arusaamale ei ole äriühingu tulumaksu osakaal SKPs viimase 40 aasta jooksul vähenenud. Riigid, kus on viimastel aastatel vähendatud äriühingute tulumaksu tegelikku määra, on sellele järgnenud aastatel kogenud investeeringute kasvu. Sellised on mõned Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühma taotlusel tellitud hiljutise uuringu järeldused.

Äriühingu tulumaksu kõrge määr võib takistada majandustegevust, muutes teatud investeerimisprojektid kasumit mitteteenivaks ning vähendades maksubaasi ja niisiis ka maksutulu. Keskmiselt viib välismaiste otseinvesteeringute maksumäära suurendamine ühe protsendipunkti võrra nende investeeringute 3,7 %-lise kahanemiseni.

Analüüsist nähtub samuti, et äriühingu tulumaksu alandamine ei too endaga ilmtingimata kaasa märkimisväärseid puudujääke riigi rahanduses, vaid need võivad olla praktiliselt peaaegu iserahastavad. Kuue riigi puhul tõi äriühingute tulumaksu määra vähendamine kaasa tulude suurenemise. Madalam äriühingute tulumaks tähendab suuremat majanduskasvu – maksumäära alandamine 10 protsendipunkti võrra võib suurendada aastast majanduskasvu 1–2 protsendipunkti võrra.

„Kõnealuse uuringu tulemused peaksid olema kasulikuks ja usaldusväärseks vahendiks maksustamise üle peetavatel aruteludel. See on eriti oluline Euroopa Liidu praeguses olukorras, kus üldsuse arusaam äriühingute (eriti suurte rahvusvaheliste ettevõtete) maksustamisest on moonutatud ja seda kasutavad ära populistid,“ sõnas tööandjate rühma aseesimees Krister Andersson. Uuring pakub andmeid ja konkreetseid näiteid selle arusaama vastu võitlemiseks.

Kuigi maksumäärad on viimase 40 aasta jooksul märkimisväärselt kukkunud, siis äriühingu tulumaksust saadav tulu on osakaaluna SKPst endiselt samal tasemel kui 1980ndatel. Äriühingu tulumaksust saadav tulu moodustab reeglina 2–3 % SKPst, samas kui palkade maksustamine, käibemaks ja töötasu maksud kokku annavad sellest rohkem kui 30 %.

Uuringu saab nüüd alla laadida komitee veebilehelt, klõpsates siin: https://europa.eu/!NB43bP (lj)