Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee läheb Hispaaniasse, et hinnata uute majandusmudelite mõju Euroopa ühtsele turule

EMSK delegatsioon kohtus hiljuti Hispaanias Malagas ametiühingute, valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega osana uutele majandusmudelitele pühendatud uuringust, mille eesmärk on hinnata nende pikaajalist mõju ELi majandusmudelile.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee delegatsioon, millesse kuulusid Violeta Jelić (tööandjate rühm), Franca Salis-Madinier (töötajate rühm) ja Carlos Trias Pintó (Euroopa mitmekesisuse rühm), kohtus 14. juunil erinevate sidusrühmadega sotsiaalse innovatsiooni keskuses „La Noria“.

Kohtumine kujunes sidusrühmade institutsiooniliseks foorumiks, kus jagati kogemusi ja seisukohti ning käsitleti uute majandusmudelite ja tarbimismustrite, tööturu ja kestliku arengu suhet.

See oli komitee ühtse turu vaatlusrühma esimene lähetus ELi liikmesriikidesse, et arendada dialoogi asjaomaste era- ja avaliku sektori sidusrühmadega. Kokku ootab vaatlusrühma kõnealuse uuringu korraldamise raames ees seitse külastust.

2020. aasta algul avaldatakse aruanne, milles esitatakse praktilised soovitused ELi institutsioonidele, iseäranis Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile, selle kohta, kuidas jälgida uute majandusmudelite mõju ELi ühtsele turule, et tagada selle tulevikukindlus. (jpf)