Komitee kutsub ELi juhte üles tugevdama euro rahvusvahelist rolli

Hiljuti vastu võetud arvamuses kutsus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ELi juhte üles suurendama jõupingutusi euro rahvusvahelise rolli tugevdamiseks. Tugev euro aitaks suurendada ELi kodanike ja ettevõtete heaolu, hoida ühiseid väärtusi ja edendada ühiseid huvisid, väidab komitee.

Samuti märgib komitee, et meetmed euroalal majanduskasvu edendamiseks ning vastupanu- ja kohanemisvõime tugevdamiseks viivad kokkuvõttes euro rahvusvahelise rolli tugevnemisele. Komitee arvamuses esitatakse soovitusi, mis lähevad Euroopa Komisjoni ettepanekutest kaugemale.

Suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, majanduslik lähenemine, konkurentsivõime ja innovatsioon peaksid olema sellise tugevama euroala majanduse alus, mis toetab ühist vääringut. Tuleb vähendada liikmesriikide siseseid ja vahelisi erinevusi, sest need piiravad ELi majandustulemusi.

Samuti kutsub komitee üles kasutama rahvusvahelises diplomaatias ühtsemat lähenemisviisi ja võtma ühiste huvide edendamiseks ettevaatavama hoiaku. See võib suurendada kaubandusvõimalusi.

Komitee jaoks on selge prioriteet ka majandus- ja rahaliidu ning pangandusliidu loomise lõpuleviimine. Sellega seoses soovitab komitee uurida võimalusi luua likviidsemaid ja turvalisemaid eurodes hoiatavaid varasid. Need võiksid olla abinõu euroala avaliku sektori võlakirjaturu praeguse killustatuse vastu, mis kahjustab turu usaldust ühisraha vastu.

Siit leiate lisateavet komitee soovituste kohta, kuidas suurendada euro rahvusvahelist kasutamist, ning selle eeliste kohta ELi kodanike ja ettevõtete jaoks. (jk)