Komitee juhatuse uus nägu

Alates 18. aprillist on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel lisaks uuele presidendile ja asepresidentidele ka uuendatud juhatus.

39 liikmest koosnevasse organisse kuuluvad järgmised liikmed:

Tööandjate rühm

Töötajate rühm

 

Euroopa mitmekesisuse rühm

 

Christa SCHWENG

Ferre WYCKMANS

Ronny LANNOO

Milena ANGELOVA

Andreas PAVLIKKAS

Dilyana SLAVOVA

Bernd DITTMANN

Lucie STUDNIČNÁ

Arno METZLER

Irini Ivoni PARI

Gabriele BISCHOFF

Benedicte FEDERSPIEL

Stéphane BUFFETAUT

Bernt FALLENKAMP

Meelis JOOST

Maurizio REALE

Isabel CAÑO AGUILAR

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Gintaras MORKIS

Markus PENTTINEN

John BRYAN

Vitālijs GAVRILOVS

Pierre Jean COULON

Luca JAHIER

Stefano MALLIA

Erika KOLLER

Josiane WILLEMS

Jacek KRAWCZYK

Stefano PALMIERI

Jan DIRX

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU

João DIAS DA SILVA

Karolina DRESZER-SMALEC

Karin EKENGER

Andrej ZORKO

Ariane RODERT

Jože SMOLE

Agnes TOLMIE

Rudolf KROPIL

 

Juhatus on komitee poliitilisi otsuseid langetav organ. Selle peamine ülesanne on korraldada ja kooskõlastada komitee organite tööd ning kehtestada kõnealuseks tööks poliitilised suunised.

Juhatuse koosseisu kuuluvad komitee president, kaks asepresidenti, kolme rühma esimehed ja sektsioonide esimehed ning igal liikmesriigil peab juhatuses olema vähemalt üks, kuid mitte rohkem kui kolm esindajat.