EMSK eestseisus ning rühmade ja sektsioonide esimehed 2018–2020

President


 

Luca JAHIER

 
Asepresidendid

Isabel CAÑO AGUILAR

EMSK asepresident / teabevahetusrühma esimees

Milena ANGELOVA

EMSK asepresident / eelarverühma esimees

 
Rühmade esimehed


 

Jacek KRAWCZYK

Tööandjate rühma esimees


 

Gabriele BISCHOFF

Töötajate rühma esimees


 

Arno METZLER

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees

 
Sektsioonide esimehed


Stefano PALMIERI

Majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsiooni (ECO) esimees


Ariane RODERT

Ühtse turu, tootmise ja tarbimise sektiooni (INT) esimees


Dilyana SLAVOVA

Välissuhete sektsiooni (REX) esimees


Maurizio REALE

Põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsiooni (NAT) esimees


Christa SCHWENG

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni (SOC) esimees


​​​​​​​Pierre Jean COULON

Transpordi, energeetika, infrastruktuuri ja infoühiskonna sektsiooni (TEN) esimees


Lucie STUDNIČNÁ​​​​​​​

 Tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) esimees