Rohkem naisi komitee juhtivatel ametikohtadel

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uues juhtkonnas on palju naisi: kaks asepresidenti, sotsiaalküsimuste ja tarbijaküsimuste sektsioonide uued esimehed ning naised presidendi meeskonnas.

Lisaks sellele, et esimest korda komitee ajaloos on samal ajal ametis kaks naisasepresidenti, on komitee muudelgi juhtivatel kohtadel mitmeid naisi. Nende seas:

  • Austria liige Christa Schweng tööandjate rühmast juhib sotsiaalküsimusi käsitlevat sektsiooni (SOC), mis on üks komitee peamisi poliitikavaldkondi.
  • Rootsi liige Ariane Rodert Euroopa mitmekesisuse rühmast juhib siseturu ja tarbimise küsimusi käsitlevat rühma (INT).

Lisaks neile on Bulgaaria liige Dilyana Slavova (Euroopa mitmekesisuse rühm) ja Tšehhi liige Lucie Studničná (töötajate rühm) juhtinud vastavalt välissuhete sektsiooni (REX) ja tööstuse muutuste nõuandekomisjoni (CCMI) praeguse ametiaja algusest peale (2015–2020) ning Saksamaa liige Gabriele Bischoff jätkab töötajate rühma esimehena.

Presidendi meeskond koosneb suuremas osas naistest, sealhulgas kantselei juhataja Alicja Magdalena Herbowska, pressiesindaja Daniela Vincenti, rahvusvaheliste suhete nõunik Daniela Rondinelli ning kultuuri- ja noorteküsimuste nõunik Katherine Heid, lisaks mitmed tugitöötajad.

„Aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi peame Euroopa inimesi kuulda võtma. Pooled neist soovivad näha rohkem naisi poliitilisi otsuseid langetavatel ametikohtadel ning kümnest seitse pooldab õiguslikke meetmeid, millega tagada naiste ja meeste võrdne osakaal poliitikas. On aeg purustada klaaslagi. Sellest räägivad paljud. Mina olen otsustanud tegutseda. Meie sõnadele peavad järgnema teod,“ märgib president Luca Jahier oma veebipäevikus.

Lisateavet leiab presidendi veebipäevikust. (dm)