Bulgaariat esindav liige Milena Angelova on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uus asepresident eelarve alal

Tööandjate rühma liige Milena Angelova Bulgaariast on üks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kahest asepresidendist kahe ja poole aasta pikkusel ametiajal (2018–2020). Ta vastutab eelarveküsimuste eest.

Pärast ametisse valimist märkis eelarve eest vastutav asepresident Milena Angelova järgmist: „Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on eriline võtmeroll sotsiaalpartnerite ja organiseeritud kodanikuühiskonna vaadete tasakaalustatud esitamisel selle kohta, kuidas ühtsema ja föderaalsema Euroopa nimel tõhusamalt koostööd teha, et kasutada parimal viisil ära neljanda tööstusrevolutsiooni, tehisintellekti ja digiteerimise pakutavaid võimalusi ning tulla toime üha enam levivate hirmu, ksenofoobia ja rände probleemidega. Meie eesmärk peab olema sihikindlam ja tõhusam Euroopa, mis lähtub motost „Teeme vähem, aga paremini“ . Seda silmas pidades leian, et Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Bulgaaria juhtlause „Üheskoos oleme tugevad“ on väga asjakohane ja seda tuleks täielikult toetada.“

Täpsem teave Milena Angelova kohta asub siin. (sg)