EESC Info

Pages

Displaying 51 - 60 of 85
märts 2019

Käesolevas väljaandes:

 • „Me võitleme kõigi inimeste tuleviku eest,“ ütles kliimaaktivist Greta Thunberg Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab ELi toetatud inimväärset miinimumsissetulekut
 • Komisjoni volinik Hogan EMSKs: ÜPP eelarve üle otsustamine on nüüd kaasseadusandjate käes
veebruar 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: „Kõige halvem on Euroopa jaoks vaikus.“
 • Kokkuleppeta Brexit seab lennundus- ja keemiatööstuse ohtu
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab heategevuse õiguslikku tunnustamist ELis
 • Kodanikuühiskond soovib jälgida tähelepanelikumalt ELi vabakaubanduslepinguid
jaanuar 2019
 • „Minevik on hea õpetaja, aga mitte tulevikusiht“
 • Ilma sisserändajateta on Euroopa majanduslik ja sotsiaalne mudel ohus, ütleb EMSK
 • ELi keskkonnahoidlike õigusaktide rakendamine peab muutuma esmatähtsaks
 • ELi eesistujariik Rumeenia: Euroopa projekti uus algus
jaanuar 2019
 • Doonau maitsed – leiba jagades murrame tõkkeid
 • SWANS annab naistele tiivad
 • Aria Nuova: kultuuripärand sotsiaalse kaasamise hüvanguks
 • Balkans Beyond Borders: noorte loovuse jõu vallandamine sõjahaavade parandamiseks
 • Safe Passage: hoiame alal inimõiguste kultuuri
november 2018
 • Volinik Stylianidese sõnul on rescEU alles esimene ELi kodanikukaitse mehhanismi uuendus
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesoovib kodanikuühiskonnale suuremat rolli ELi välistegevuses
 • 40 % ELi eelarvest tuleks eraldada kliimamuutuste tarvis
 • Tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika on hädavajalik
oktoober 2018
 • EMSK 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna nimel on võistlustules 27 riigi projektid
 • Komitee pooldab ambitsioonikat ELi eelarvet vähemalt 1,3 % ELi kogurahvatulust
 • Soolise digilõhe kaotamine suurendaks Euroopa SKPd 16 miljardi euro võrra
 • Tarbijakaitse-eeskirjadega tuleks ühtviisi nii kaitsta tarbijaid kui ka aidata kauplejatel toime tulla häiretega, mille on põhjustanud Euroopas hoogustuv e-kaubandus
 • Kõik ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas tuleb keelustada ning kõiki ettevõtjaid tuleb kaitsta
august 2018
 • Kodanikuühiskonna auhind 2018: taotluste esitamine võimalik kuni suve lõpuni
 • Energiasüsteemi ümberkujundamine: võimalik kasu Euroopa piirkondade majandusele
 • Euroopa peab tegema rohkem, et kaitsta puuetega naisi
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab lõppu vee erastamisele
juuli 2018
 • Peatselt 60aastane EMSK lubab parema Euroopa nimel tegutseda otsustavalt ja tulevikku vaatavalt
 • „Otsetoetusi tuleb maksta ainult aktiivsetele põllumajandustootjatele,“ leiab komitee, kutsudes eriliselt toetama noori põllumajandustootjaid
 • ELi poliitikakujundajad: Euroopa Liit ei saa tehisintellekti arendamisel unustada oma väärtusi
 • 27 ringlussevõetud pudelist saab T-särgi
 • 2018. aasta kodanikuühiskonna auhind „Identiteedid, euroopalikud väärtused ja kultuuripärand Euroopas“
mai 2018

Käesolevas väljaandes

 • rEUnaissance: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee vastvalitud president lubab taastada kodanikuaktiivsuse kestliku Euroopa heaks
 • Hispaania liige Isabel Caño Aguilar valiti EMSK teabevahetuse eest vastutavaks asepresidendiks
 • Bulgaaria liige Milena Angelova on uus EMSK eelarve eest vastutav asepresident
 • Rohkem naisil EMSK juhtivatel ametikohtadel
 • EMSK juhtkonna uus organisatsiooniskeem
mai 2018

Käesolevas väljaandes:

 • Plasti ümbermõtestamine: käitumise muutmiseks on vaja tugevat õigusraamistikku ja elujõulisi alternatiive
 • Euroopa kodanikualgatuse päeval kutsuti üles kodanikke tõeliselt kaasama
 • Kvaliteetne õpipoisiõpe Euroopas: andkem sõna õpipoistele
 • Lääne-Balkani riikide integreerimine peab jääma ELi prioriteediks

Pages