EESC Info

Pages

Displaying 41 - 50 of 79
juuli 2019

Käesolevas väljaandes

 • Kodanikuühiskonna päevadel väljendati tagasihoidlikku optimismi jätkusuutliku demokraatia suhtes Euroopas
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab energiasüsteemi õiglast ümberkujundamist ja alalist kodanikega peetavat dialoogi
 • Tour de France'i start − Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldab ürituse keskkonnahoidliku liikuvuse teemal
 • Meedia peaks lõpetama puuete käsitlemise heategevuslikus võtmes
juuni 2019

Käesolevas väljaandes:

 • Võitlus antisemitismi vastu on ühtlasi võitlus demokraatliku ja väärtuspõhise Euroopa eest 
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku suurendada VKEde panust biomajandusse
 • Tehisintellekt Euroopas: keegi ei tohi maha jääda
 • Euroopa kodanikuühiskond kutsub üles võtma poliitilist kohustust saavutada meeste ja naiste võrdne kohtlemine
mai 2019

Käesolevas väljaandes:

 • „Veel on palju teha, et tagada Euroopas puuetega kodanikele võimalus hääletada“ – intervjuu komitee liikme Krzysztof Pateriga
 • EMSK täiskogu võõrustab Euroopa kodanikualgatuse „Stop Extremism“ edendajaid
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab ELi väärinfovastast tegevuskava
aprill 2019
 •  Noored eurooplased soovivad, et haridus ja sotsiaalmeedia edendaksid demokraatiat ja kodanike osalust ELis
 • Kümnendat aastat korraldatud üritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ on algataja sõnul aktuaalsem kui kunagi varem
 • „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ endiste osalejate silme läbi – elumuutev kogemus
 • Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ digilugu
märts 2019

Käesolevas väljaandes:

 • „Me võitleme kõigi inimeste tuleviku eest,“ ütles kliimaaktivist Greta Thunberg Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab ELi toetatud inimväärset miinimumsissetulekut
 • Komisjoni volinik Hogan EMSKs: ÜPP eelarve üle otsustamine on nüüd kaasseadusandjate käes
veebruar 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: „Kõige halvem on Euroopa jaoks vaikus.“
 • Kokkuleppeta Brexit seab lennundus- ja keemiatööstuse ohtu
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab heategevuse õiguslikku tunnustamist ELis
 • Kodanikuühiskond soovib jälgida tähelepanelikumalt ELi vabakaubanduslepinguid
jaanuar 2019
 • „Minevik on hea õpetaja, aga mitte tulevikusiht“
 • Ilma sisserändajateta on Euroopa majanduslik ja sotsiaalne mudel ohus, ütleb EMSK
 • ELi keskkonnahoidlike õigusaktide rakendamine peab muutuma esmatähtsaks
 • ELi eesistujariik Rumeenia: Euroopa projekti uus algus
jaanuar 2019
 • Doonau maitsed – leiba jagades murrame tõkkeid
 • SWANS annab naistele tiivad
 • Aria Nuova: kultuuripärand sotsiaalse kaasamise hüvanguks
 • Balkans Beyond Borders: noorte loovuse jõu vallandamine sõjahaavade parandamiseks
 • Safe Passage: hoiame alal inimõiguste kultuuri
november 2018
 • Volinik Stylianidese sõnul on rescEU alles esimene ELi kodanikukaitse mehhanismi uuendus
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesoovib kodanikuühiskonnale suuremat rolli ELi välistegevuses
 • 40 % ELi eelarvest tuleks eraldada kliimamuutuste tarvis
 • Tugev ja täielikult rahastatud ühine põllumajanduspoliitika on hädavajalik
oktoober 2018
 • EMSK 2018. aasta kodanikuühiskonna auhinna nimel on võistlustules 27 riigi projektid
 • Komitee pooldab ambitsioonikat ELi eelarvet vähemalt 1,3 % ELi kogurahvatulust
 • Soolise digilõhe kaotamine suurendaks Euroopa SKPd 16 miljardi euro võrra
 • Tarbijakaitse-eeskirjadega tuleks ühtviisi nii kaitsta tarbijaid kui ka aidata kauplejatel toime tulla häiretega, mille on põhjustanud Euroopas hoogustuv e-kaubandus
 • Kõik ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas tuleb keelustada ning kõiki ettevõtjaid tuleb kaitsta

Pages