EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 85
jaanuar 2021

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab silmapaistvat Iiri puuetega inimeste eestkõnelejat Sinéad Burke’i
 • ELi 2021.–2027. aasta eelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on rahul, et kodanikuühiskonna seisukohtadega arvestatakse
 • #DigitalServicesAct ja #DigitalMarketsAct: meie demokraatia peab tehnoloogiaga sammu pidama
 • Uus ELi rände- ja varjupaigalepe: kasutamata võimalus hädavajalikuks uueks alguseks
detsember 2020
 • Euroopa ringmajanduse platvorm valmis tõstma tempot, alustades oma teist ametiaega
 • Komitee tegeleb puudujääkidega sisserännanud naiste ja laste integreerimisel
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue presidendi ametiaja keskmes on jõukas, kaasav ja keskkonnahoidlik Euroopa
 • Taastefondi ja eelarvet ei saa pantvangi võtta!
november 2020

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valis oma kõrgeimale ametikohale austerlanna Christa Schwengi
 • Christa Schweng: „Euroopa paremaks muutmisel on kodanikuühiskonna panus hädavajalik“
 • Cillian Lohan: „Vajame juhte, keda me saame usaldada.“
 • Giulia Barbucci: „Oluline on säilitada usaldusväärne ja läbipaistev eelarvejuhtimine“
 • Komiteega ühineb rekordarv uusi ja naissoost liikmeid
oktoober 2020

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest on üle 40 % uued liikmed
 • Pärast noorte kliimastreike on aeg anda noortele koht ühise laua taga
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab oma arvamust vajaduse kohta ELi miinimumpalkade vahendi järele
 • COVID-19 on Euroopa turismitööstuse jaoks viitsütikuga pomm
september 2020
 • ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia ei tohi jätta tähelepanuta COVID-19 kriisi kahjulikku mõju naistele
 • Tehisintellekt: ELi õiguses tuleks seada turvalised piirid kõrge riskitasemega rakendustele
 • Globaalne soojenemine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab uusi maksumeetmeid CO2 heite vähendamiseks
 • Koroonaviiruse kriis: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ELi ettevõtted peaksid vaatama läbi oma ärimudelid
juuli 2020
 • Kohalik vaade – 8. osa. Kui töömaailm kokku variseb
 • Artiklite sari „Dessine-moi…“ (Joonista mulle...)
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab kodanikusolidaarsuse auhinna projektidele, mille abil võideldakse koroonaviiruse vastu igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis
 • Ootused on Saksamaa ELi eesistujariigiks saades kõrgel
juuni 2020
 • Michel Barnier: „Me ei saa nõustuda Ühendkuningriigi püüdega noppida välja parimad palad meie ühtse turu eelistest“
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud COVID-19-järgse ülesehituse ja taastamise kohta: teel uue ühiskonnamudeli suunas
 • „I can’t breathe“. George Floydi mälestamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
 • Investeerimiskava peab olema kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega
mai 2020

Käesolevas väljaandes

 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähistas Euroopa päeva esimest korda veebipõhiselt
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebiseminarid koroonaviiruse teemal: EL ja Aafrika – ühine võitlus COVID-19 pandeemia vastu
 • Elukestva õppe jaoks on vaja rohkem avaliku sektori vahendeid
 • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palub COVID-19 pandeemia tõttu kohandada 2020. aasta tööhõivesuuniseid
aprill 2020
 • Nüüd oleme kas tõeline liit või mitte midagi. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldus COVID-19 kriisi teemal
 • Võitlus koroonaviiruse vastu: komisjoni ettepanek ELi Solidaarsusfondi kasutamise kohta ei ole piisav
 • Koroonaviirusele reageerimine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab ulatuslikumat Euroopa investeerimiskava
 • Lennundus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab lennujaamade teenindusaegade jaotamist reguleerivate ELi eeskirjade peatamist
märts 2020
 • Euroopa kodanikualgatuse päev 2020: aktivistid nõuavad üldsuse sisulist kaasamist Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi
 • Euroopa Parlament peab nõudma tugevat ELi eelarvet aastateks 2021–2027
 • Puuetega inimeste strateegia järgmiseks aastakümneks: EL peaks olema edumeelse poliitika edendamisel esirinnas
 • Uuri, kust tuleb sinu toit, ütleb Euroopa kodanikualgatus „Eat Original“

Pages