Michel Barnier: „Me ei saa nõustuda Ühendkuningriigi püüdega noppida välja parimad palad meie ühtse turu eelistest“

Komitee korraldas oma täiskogu juuni istungjärgul arutelu ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juhi Michel Barnier’ga Brexiti läbirääkimiste hetkeseisu üle.

Michel Barnier väljendas oma pettumust Briti valitsuse hoiaku üle, milles tema arvates ei lähtuta 2019. aasta oktoobris allkirjastatud poliitilisest deklaratsioonist. „Me ootame, et Ühendkuningriik peaks oma kohustustest kinni,“ ütles ta.

Üks peamisi punkte, mida ELi ja Ühendkuningriigi vahelistel läbirääkimistel käsitletakse, on kaubanduse ja tollide tulevik. Sellega seoses tuletas Michel Barnier meelde, et 47 aasta jooksul, mil Ühendkuningriik kuulus ELi koosseisu, on ta saavutanud ELi turul tugeva positsiooni mitmes strateegilises valdkonnas.

„Me peame endilt küsima, kas see oleks tõesti ELi huvides, kui Ühendkuningriik säilitab sellise silmapaistva positsiooni. Ei saa nõustuda sellega, et Ühendkuningriik nopib välja parimad palad meie ühtse turu eelistest,“ sõnas Michel Barnier kokkuvõtvalt.

Siiski väljendas ta lootust, et läbirääkimistel leitakse lahendus kas suve jooksul või hiljemalt varasügisel.

Michel Barnier vestles komitee liikmetega, kes tundsid huvi organiseeritud kodanikuühiskonna rolli vastu ELi ja Ühendkuningriigi tulevastes suhetes ning väljendasid täit toetust hr Barnier’ tööle.

Komitee president Luca Jahier hoiatas läbirääkimiste ebaõnnestumise eest. „Me oleme veendunud, et kokkuleppeta stsenaarium läheks väga kalliks maksma, kuid me peame näitama, et ei nõustu saavutama kokkulepet mis tahes hinnaga,“ märkis ta. (dgf)