Solidaarsus ja koostöö ELis on COVID-19 pandeemia järgse majanduse käimapaneku võtmesõnad. Komitee täiskogu juulikuu istungjärgul kõneldes tõdesid nii komitee president Luca Jahier kui ka ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira, et ühtekuuluvuspoliitikal on Euroopa Komisjoni taastekavas ning muudetud ja edasipüüdliku mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus väga oluline roll. Järgmise sammuna tuleb kiirendada nende vastuvõtmist ja rakendamist.

Luca Jahier rõhutas, et komitee toetab taasterahastu „NextGenerationEU“ paketti – seninägematut ja ulatuslikku kava, mis andis selge kauaoodatud poliitilise signaali, näidates Euroopa kohalolu ja asjaolu, et ei kriisis ega selle järel ei jäeta kedagi omapäi.

„Kava on vastus komitee üleskutsele, et EL teeks kriisist välja tulemiseks kõik endast oleneva. Selles rõhutatakse, et suudame probleemid edukalt ületada ainult siis, kui hoiame kokku ja tegutseme ühise saatusega ühendusena,“ märkis komitee president.

„Komitee on alati toonitanud, et solidaarsus, ühtekuuluvus ja jätkusuutlikkus on ELi juhitava majanduse taastamise liikumapanevad jõud, ning meil on hea meel leida need kõik ka komisjoni väljapakutud kavas. Pärast otsuste langetamist tuleb tööle asuda rakendamise nimel, sest need, kes vajavad tegevuse taaskäivitamiseks rahalist abi, vajavad seda esimesel võimalusel.“

Elisa Ferreira rõhutas, et komisjoni taastekava vajab rakendamiseks kõigi osalejate ja institutsioonide toetust ja abi, ning sõnas: „Esitan täna üleskutse tegutseda. Esiteks kutsun üles ühtekuuluvusele, mis on komisjoni uute ettepanekute DNAks. Meie poliitika on juba Euroopas kriisile reageerimisel esirinnas.

Teiseks kutsun majandus- ja sotsiaalpartnereid ning kodanikuühiskonda tegudele. Ja selle all pean ma silmas nii tegutsemist partnerite heaks kui ka koos nendega. Meie töö ei ole veel tehtud. See alles hoopis algab! Vahendeid meil juba on, nüüd on aeg tegutseda. Tegutseda selle nimel, et elavdamine ja taastamine toimuks võrdsetele tingimustel.“ (mp)