Reageerimine koroonaviirusele: komitee toetab komisjoni ettepanekut kohandada ELi panganduse usaldatavusnõudeid

ELi panganduse usaldatavusnõudeid tuleb ajutiselt muuta, et oleks võimalik vahendeid vabastada ja võimalikult tõhusalt kasutada koroonaviiruse pandeemia majanduslike tagajärgedega tegelemiseks, kinnitas komitee oma hiljutises arvamuses.

Arvamuses, mille koostas Giuseppe Guerini ja mis võeti vastu täiskogu juuni istungjärgul, väljendab komitee toetust komisjoni ettepanekule teha ajutised kohandused ELi kapitalinõuete määruses (panganduse usaldatavusnõuded) ning rõhutab, et need tuleb võimalikult kiiresti heaks kiita.

Koosolekul märkis Giuseppe Guerini: „Kuna Euroopa Liit seisab silmitsi enneolematu kriisiga, on tarvis sellele sama erakorraliselt reageerida. Tuleb võtta kiireloomulisi meetmeid, et toetada Euroopa majandust ELi liikmesriikides ning tegeleda pandeemiast tulenevate tõsiste tagajärgedega. Oluline on tagada, et majanduslangus ei õõnestaks veelgi ELi pangandussektori mitmekesisust, mis on juba praegu ohus. Eelkõige tuleb kaitsta ja tugevdada kogukondlike ja piirkondlike pankade spetsiifilist funktsiooni – eeskätt nende puhul, millel on ühistupankadele tüüpiline tugev ja lai osalusbaas.“ (mp)