ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ – solidaarsuse näide ebakindlal ajal

2. juunil, paar päeva pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas oma ettepaneku ulatusliku taastekava kohta, et tulla toime COVID-19 pandeemia tagajärgedega, korraldas komitee veebiarutelu, et hinnata, kas see kava on eesmärkide saavutamiseks sobiv. Kõik osalejad nõustusid, et see ambitsioonikas algatus on oluline näide solidaarsusest kõigi ELi liikmesriikide vahel praegusel ebakindlal ajal.

Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis rõhutas, et ELi institutsioonid on reageerinud kriisile kiiresti ja pannud juba paika turvavõrgu, et kaitsta töötajate ja teiste inimeste sissetulekuid. „Liikmesriigid peaksid kasutama neid vahendeid, et päästa töökohti ja tagada likviidsust, eelkõige VKEde puhul. Raha on juba olemas ning see jõuab ettevõtete ja kodanikeni.“

Sama põhisõnum kõlas ka Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi Luca Jahier’ sõnavõtus, milles ta mainis enneolematut solidaarsust, mida EL on üles näidanud. „Euroopa on suure poliitilise üksmeele tulemusena teinud kahe ja poole kuuga ära rohkem kui finantskriisile järgnenud nelja aastaga.“

Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjoni esimees Irene Tinagli märkis: „See ettepanek näitab, et EL on valmis tegema kriisist väljumiseks kõik vajaliku. See on võimalik vaid siis, kui kõik ELi riigid teevad kindlameelselt koostööd.“

Ka Prantsusmaa Euroopa asjade kantsler Amélie de Montchalin oli samal seisukohal ning märkis, kui oluline on säilitada siseturgu, sest ükski riik ei suuda sellest kriisist üksinda välja tulla. Ta rõhutas ka asjaolu, et ettepanek sisaldab pikaajalist investeerimiskava, et EL suudaks leida oma koha selles keerulises maailmas.

Kõik veebiarutelul osalenud rõhutasid, et peamine ülesanne on nüüd taastekava ellu viia, et kodanikel ja ettevõtetel oleks sellest võimalikult ruttu abi. (dgf)