Osalusdemokraatia – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kirjutatud edulugu

Hiljutises EMSK väljaandes on toodud välja kõik arvamused ja aruanded, mis on viimase kolmekümne aasta jooksul aidanud komiteel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel tugevdada osalusdemokraatiat ja saada Euroopa otsustusprotsessis oluliseks osalejaks.

Kogumik annab ülevaate komitee rollist Euroopa avaliku foorumi loomisel ja kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamisel ELis, mis on ülitähtis samm Euroopa avaliku ruumi tekkimise ja lõpptulemusena Euroopa identiteedi kujunemise suunas.

„Mõjuka osaleja ja tiivustava jõuna on komitee muutnud põhjalikult kodanikuühiskonnaga dialoogi pidamise korraldust ja ka selle väljundit“, märgib komitee president Luca Jahier sissejuhatuses.

Kogumikus tõstetakse esile komitee panus Lissaboni lepingu artikli 11 sõnastamisse – selle artikliga sätestati osalusdemokraatia edendamise õiguslik alus. Lisaks teeb komitee pühendunult tööd Euroopa kodanikualgatuse ehk asjaomase lepingu ühe paljutõotavama uuenduse edu tagamiseks.

Vanalt kursilt uute tulevikuväljavaadete poole liikudes tuleb meeles pidada käimasolevaid kardinaalseid muutusi meie ühiskonnas ja ELi ees seisvaid raskusi. Komitee näeb endal olulist rolli nii muutuste prognoosimisel kui ka abikäe ulatamisel, et käsitleda üldsuse usalduse puudumist ELi vastu. Euroopa tulevikku käsitlev konverents annab komiteele võimaluse kinnistada oma otsustavat rolli kodanikuühiskonna dialoogis ja kehtestada end teiste institutsioonide hulgas.

Kogumik „Participatory Democracy - A success story written by the EESC“ on veebis kättesaadav aadressil https://bit.ly/2UdMA6n.