7. osa: Euroopa lennundusele uue tuule tiibadesse saamine

Kas Euroopa lennundus, mis on jäänud kahe tule – kliimakriisi ja COVID-19 kriisi – vahele, suudab pärast kuude pikkust sunnitud seisakut taas tuule tiibadesse saada? Kuulame, mida arvavad selle kohta Lufthansa nõunik ja komitee raportöör lennujaamade teenindusaegade jaotamise eeskirjade peatamise teemal Thomas Kropp, väljaande Politico Europe liikuvuse reporter Saim Saeed ja Prantsusmaa kliimameetmete võrgustiku transpordipoliitika spetsialist Agathe Bounfour.

Dessine-moi…

Meie rubriik „Dessine-moi…“ (räägi mulle) täieneb. Meieni on jõudnud liikmetelt uued lood, kantud siirusest, dialoogitahtest ja vajadusest oma kogemusi jagada.

Martina Širhalová, Lucie Studničná, Judith Vorbach, Lidija Pavić-Rogošić, Maurizio Reale, Arnold Puech D’Alissac, José María Zufiaur Narvaiza, Carlos Trias Pintó ja Yves Somville – olge tänatud oma emotsioonide jagamise eest praegusel erakorralisel ajal, mil on taas vaja õppida täisväärtuslikult elama.

Kutsume teid lahkesti lugema ja kaasa elama autorite lühikestele lugudele elust enesest. Keelelistele, kultuurilistele ja geograafilistele erinevustele vaatamata on kõigil lugudel üks ühine joon – ühesugune soov avastada ja mõtestada kõike, millest elu koosneb.

Kõigi artiklitega tutvusmiseks klõpsake järgmisel lingil: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/eesc-info/072020#a80402

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Kokkuleppeta Brexit toob kaasa majandusliku õudusunenäo

Lugupeetud lugejad

Vaatamata COVID-19 pandeemiast tingitud raskustele on neli Brexiti läbirääkimiste vooru jõudnud lõpule. Siiski ei ole me teinud suuri edusamme.

Pärast ametlikku teadaannet selle kohta, et Ühendkuningriik ei soovi pärast käesoleva aasta lõppu pikendada Brexiti-järgset üleminekuperioodi, leidsid peaminister Boris Johnsoni ja kolme ELi juhi vahel 15. juunil toimunud kõrgetasemelisel kohtumisel mõlemad pooled, et omavaheliste suhete tuleviku üle peetavatel läbirääkimistel on vaja kiiresti tulla välja ummikseisust ning luua tingimused, mis viiksid kõige tõenäolisemalt ratifitseeritud kokkuleppe saavutamiseni 2020. aasta lõpuks.

Ürituste kalender

1. juuli 2020

Rääkigem noortest, tööhõivest ja COVID-19st! - Veebiseminar

15.−16. juuli 2020, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Dessine - moi...

Maurizio Reale: „Tahan tänada põllumajandustootjaid“

Liikumispiirangute aeg oli minu jaoks mitmetahuline: algul muretsesin väga pandeemia mõju pärast Itaalias ja mõni nädal hiljem ülejäänud Euroopa Liidus ning seejärel mõtlesin selle üle, kuidas kõige paremini lahendada seda tragöödiat, mida ma eales ei arvanud juhtuvat minu eluajal.

Lucie Studničná: see tohutu solidaarsus liigutab mind pisarateni

Minu kogemused – nagu ka kõigil teistel – on paari viimase nädala jooksul olnud ainulaadsed ja väga rikastavad.

11. märtsil saabusin ma hilja öösel väga väsinuna Brüsselist. Oli selge, et lähipäevil ei hakka me COVID-19st tulenevate tundmatute ohtude tõttu reisima, ning mul oli hea meel ootamatu võimaluse üle veeta paar rahulikku päeva oma kabinetis. Kuid kõik läks hoopis teisiti.

Carlos Trias Pintó: see kriis on väga tõsine hoiatus, et meil tuleb üle saada oma praegusest elustiilist

Alguses oli mu peamine mure tuua oma perekond kokku, sest mu vanim poeg oli õppimas Ühendriikides. Näha taas ühinenud perekonda mõjus meeleolule väga hästi. Kuna elu oli justkui seiskunud, saime uuesti veeta koos pereõhtuid, vaadata filme, mängida mänge jne. Ent kõike seda ümbritses murettekitav olukord: Madrid oli sel ajal üks kõige halvemas seisus Euroopa linnu, tervishoiusüsteem oli kokku varisenud, meditsiinilisest varustusest oli puudu, mistõttu pidid mu arstidest sõbrad oma näomaske pesema. Kuna maske ei saanud vahetada, nakatusid nad ja nende perekonnaliikmed kiiresti. Sellest hoolimata valitses kogukondlik tunne, igal õhtul kell kaheksa kostis Madridi rõdudelt aplaus.

Martina Širhalová: meie ühine eesmärk peab olema võimalikult paljude töökohtade säilitamine

Viimastel nädalatel on juhtunud rohkem, kui oleksin osanud aimata. Ikka veel ei tea ma täpselt, mida arvata, ja lugematu arv COVIDi-19-ga seotud mõtteid valmistab mulle jätkuvalt muret. Kuid see võib praegusi asjaolusid arvestades olla ka täiesti loomulik.

Judith Vorbach: veebimaailma võidukäik koroonakriisi ajal

Mul on siiani hästi meeles see päev, mil algas avaliku elu seiskamine. See oli reede, 13. märts. Meeleolu Linzi tänavatel oli tavatult pingeline. Midagi oli „õhus“ ning peagi järgnesidki liikumispiirangud.

Lidija Pavić-Rogošić: Maavärin pandeemia keskel

Liikumispiirangute kehtestamise algusest on möödunud kolm kuud. Linnad on hakanud taasavanema ning nüüd on õige aeg mõelda, mis on juhtunud, sest kiiresti leviv viirus on puudutanud meie isikliku ja ühiskondliku elu kõiki aspekte.

Arnold Puech d’Alissac: „Meie klientide seast kadusid kõik toitlustusettevõtted, kuid talumüük kahekordistus“

Kui järjest enam ELi liikmesriike kehtestas liikumispiirangud, andsid ajakirjanikud prantslastele teada, et ka Prantsusmaa peab selleks valmistuma.

José María Zufiaur: elu liikumispiirangute ajal

Minu peamine soov on viimastel kuudel olnud, et EL tegutseks praeguse kriisi ajal viisil, mis on kooskõlas liidu algse projekti ja struktuuriga, mis tugineb teatud väärtustele, ühtsele turule ja ühisraha alale, kuhu on hõlmatud enamik ELi liikmesriike.

Evangelia Kekeleki: kõigile liikmesriikidele tuleb tagada võrdne juurdepääs vaktsiinidele ja diagnostilistele testidele

Minu jaoks ei olnud liikumispiirangute ajal kodus püsimine eriti raske. Olin juba aastaid paljusid asju edasi lükanud.
Niisiis oli mul võimalik nendega tegeleda ja need korda ajada.
Pärast vanemate surma nende kodust toodud perefotod ja mälestusesemed olid kõik segamini, nõnda sain aega neid sorteerida.

Nende korrastamine oli väga emotsionaalne tegevus. Pühendasin oma aja tegevustele, millest olin puudust tundnud. Näiteks käsitöö, küpsetamise, kokkamise, traditsiooniliste Kreeka likööride valmistamise, mooside ja hoidiste keetmise jaoks mul tavaliselt aega ei ole, kui pean rinda pistma oma kiireloomuliste tööülesannetega.

Uued väljaanded

Osalusdemokraatia – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kirjutatud edulugu

Hiljutises EMSK väljaandes on toodud välja kõik arvamused ja aruanded, mis on viimase kolmekümne aasta jooksul aidanud komiteel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel tugevdada osalusdemokraatiat ja saada Euroopa otsustusprotsessis oluliseks osalejaks.

EMSK uudised

Michel Barnier: „Me ei saa nõustuda Ühendkuningriigi püüdega noppida välja parimad palad meie ühtse turu eelistest“

Komitee korraldas oma täiskogu juuni istungjärgul arutelu ELi-Ühendkuningriigi suhete rakkerühma juhi Michel Barnier’ga Brexiti läbirääkimiste hetkeseisu üle.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud COVID-19-järgse ülesehituse ja taastamise kohta: teel uue ühiskonnamudeli suunas

Komitee võttis oma täiskogu juuni istungjärgul vastu resolutsiooni, mis sisaldab ettepanekuid COVID-19-järgse ülesehituse ja taastumise kohta. Selles märgitakse, et kriis on võimalus uue ühiskonnamudeli ülesehitamiseks: „Me ei saa lihtsalt taastada varasemat olukorda, vaid vaja on ümberkorraldusi ja parandusi.“

Ühinenud Euroopa tuleviku nimel: aeg tegutseda

Solidaarsus ja koostöö ELis on COVID-19 pandeemia järgse majanduse käimapaneku võtmesõnad. Komitee täiskogu juulikuu istungjärgul kõneldes tõdesid nii komitee president Luca Jahier kui ka ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira, et ühtekuuluvuspoliitikal on Euroopa Komisjoni taastekavas ning muudetud ja edasipüüdliku mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus väga oluline roll. Järgmise sammuna tuleb kiirendada nende vastuvõtmist ja rakendamist.

„I can’t breathe“ George Floydi mälestamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

10. juunil, vahetult enne täiskogu istungjärku, põlvitasid mitmed komitee liikmed ja töötajad, et avaldada austust USA kodanikule George Floydile, kelle tappis Minneapolise politseinik. Enne 8 minuti ja 46 sekundi pikkust vaikust mälestas president Luca Jahier George Floydi ja kõiki teisi aastate jooksul samasuguse vägivalla ohvriks langenuid.

#Icantbreathe on tungiv üleskutse meile kõigile, et nõuda õiglust ja võidelda rassismi vastu

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi ning komitee uurimisrühma „Põhiõigused ja õigusriigi põhimõte“ esimehe ühisavaldus

25. mail suri 46-aastane USA kodanik George Floyd lämbumise tagajärjel, kui Minneapolise politseiametnik ta vahistas. Šokeerivad pildid afroameerika päritolu kodaniku jõhkrast kohtlemisest vahistamisel levivad üle kogu maailma ning üha suurenev meeleavalduste laine USAs ja mujalgi on raputanud inimeste südametunnistust.

Investeerimiskava peab olema kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega

Komitee hiljutises arvamuste paketis soovitati kõigil ELi institutsioonidel ja liikmesriikidel reageerida koroonaviiruse pandeemiale solidaarselt, kiiresti ja kooskõlastatult ning võtta täiendavaid meetmeid jätkusuutlike investeeringute edendamiseks Euroopa rohelise kokkuleppe rahastamiseks.

Reageerimine koroonaviirusele: komitee toetab komisjoni ettepanekut kohandada ELi panganduse usaldatavusnõudeid

ELi panganduse usaldatavusnõudeid tuleb ajutiselt muuta, et oleks võimalik vahendeid vabastada ja võimalikult tõhusalt kasutada koroonaviiruse pandeemia majanduslike tagajärgedega tegelemiseks, kinnitas komitee oma hiljutises arvamuses.

ELi taasterahastu „NextGenerationEU“ – solidaarsuse näide ebakindlal ajal

2. juunil, paar päeva pärast seda, kui Euroopa Komisjon esitas oma ettepaneku ulatusliku taastekava kohta, et tulla toime COVID-19 pandeemia tagajärgedega, korraldas komitee veebiarutelu, et hinnata, kas see kava on eesmärkide saavutamiseks sobiv. Kõik osalejad nõustusid, et see ambitsioonikas algatus on oluline näide solidaarsusest kõigi ELi liikmesriikide vahel praegusel ebakindlal ajal.

Kas COVID-19 võib muuta rände haldamist?

20. mail korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Luca Jahier veebiseminari pealkirjaga „Ränne COVID-19 ajastul – tragöödia, mida ei tohi unustada uue ELi pakti ootuses“.

Aeg kiirendada üleminekut vähese CO heitega majandusele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab heameelt Euroopa Ülemkogu 23. aprilli järelduste üle ning toetab Euroopa Parlamendi resolutsiooni seada Euroopa roheline kokkulepe ELi peatse taastus- ja ülesehituspaketi keskmesse.

Uudiseid rühmadelt

Ettevõtjatel on koroonaviiruse kriisiga tegelemisel keskne roll

Tööandjate rühma liige Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala

Koroonaviiruse kriis on ettevõtluskeskkonda radikaalselt muutunud. Ettevõtjad on kogenud likviidsusprobleeme, häireid tarneahelates ning takistusi inimeste, kaupade ja teenuste vabas liikumises. Kui aga kõige sügavamast kriisist on üle saadud, on just ettevõtjad need, kes kiirendavad ELi majanduse taastumist. Koroonaviiruse kriisiga tegelemine eeldab seega avaliku ja erasektori ühiseid jõupingutusi, mis nõuavad tihedat koostööd.

Komitee resolutsioon COVID-19 järgse majanduse taastamise kohta: töötajate rühma vaatenurk

Töötajate rühm

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioonis väljendatakse selget vajadust ehitada ühiskond üles solidaarsusele tuginedes: solidaarsus hooldusteenuse osutajatega, kõigi töötajatega, kes on praegusel raskel ajal ühiskonna toetuseks suuri ohvreid toonud, inimestega, kes on kaotanud töö, aga ka tööandjatega, kes võitlevad ettevõtete ja töökohtade päästmise eest; solidaarsus nende avaliku ja erasektori osalejatega, kes vajavad viivitamatult abi, ja eelkõige solidaarsus ELi liikmesriikide vahel, kellel on ühine majanduslik ja sotsiaalne siht.

Pärast koroonaviiruse kriisi: taastamine ülesehitamise kaudu

Euroopa mitmekesisuse rühma liige Jan Dirx

Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel teiste seas pooldavad ELi keskkonnahoidlikku taastamist ja ülesehitamist pärast kroonaviiruse kriisi. Vana majanduskorra lobistid väidavad aga, et praegu ei ole aeg innovatsiooniks, vaid pigem tuleks investeerida vana süsteemi taastamisse.