Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Investeeringud ELis, tänapäeval ELi ees seisvad raskused ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu võimalikud prioriteedid – need olid põhiteemad, mida tööandjate rühma 15. mai 2019. aasta koosolekul arutas koos rühma liikmetega Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Tööandjate rühma esimees Jacek Krawczyk tervitas Jyrki Kataineni ning tänas teda innustuse ja osalemise eest õigusriigi ja põhiõiguste kaitsmisel ELis. Ta tänas volinikku ka nende varasema Euroopa Komisjonis toimunud kohtumise eest, mille käigus ta andis Katainenile üle deklaratsiooni, mille tööandjate rühm avaldas Euroopa Parlamendi valimiste eel.

Rühma aseesimees Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala märkis, et tööandjad on väga pühendunud kestlikku arengut edendavale mõtteviisile – see on poliitikavaldkond, kus Jyrki Katainen on olnud väga aktiivne. Ta lisas, et ettevõtluse ja majanduskasvu roll kestliku arengu saavutamisel ei ole veel saavutanud seda tunnustust, mida ta väärib.

Võttes kokku Euroopa Komisjoni lõppeva ametiaja, juhtis Katainen tähelepanu olulistele edusammudele integreerimisel teatud valdkondades, nagu kapitaliturgude liit, energialiit ja digitaalne ühtne turg. Ta tunnistas, et Euroopa Liit peab tänapäeval toime tulema üleilmsete konkurentide palju suurema survega kui veel paar aastat tagasi. Pealegi soovivad teatud riigid näha ELi nõrgenemist ja killustumist. „Seepärast peame kaitsma nii Euroopa majandushuve kui ka Euroopa väärtusi,“ ütles Katainen. (lj)