Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees seatakse üles kunstinäitus „Postindustriaalsed ühiskonnad: kunst ja väärtuste kriis“, mis tutvustab Hispaania kunstniku Jesus Montoia Oribe töid. Näitus korraldatakse eesmärgiga juhtida tähelepanu komitee tööle tööstuse muutuste valdkonnas, seepärast on näituse partner tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI). Näitus jääb komitees üles 3. juunist kuni 30. juunini ja selle avaüritus on kavas 3. juunil 2019 seotuna CCMI koosolekuga.

Vt lisaks https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values. (cc)