Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

15. mail tutvustati Euroopa Komisjoni Charlemagne’i hoone pressisaalis uuringu „Noored ELis: hoiakud, teadmised ja ootused“ kommenteeritud kokkuvõtte peamisi aspekte.

Uuringu eesmärk oli võrrelda, millised on noorte hoiakud Brüsseli Euroopa koolides ning Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Rootsi ja Rumeenia riiklikesse haridussüsteemidesse kuuluvates koolides. Kui palju teavad need noored EList ja kus on nad seda õppinud? Mida nad arvavad EList ja kuidas võiks EL nende arvates nende elu mõjutada või hakkab seda mõjutama? Kas liikmesriikide vahel on märkimisväärseid erinevusi ja kas Euroopa koolide õpilastel on selgelt erinevad hoiakud?

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Arno Metzler ütles: „Oluline on kujundada uus Euroopa kodakondsus, et inimestega ja neid rikastada. Peaksime arendama uusi hariduslikke vahendeid ELi kohta, näiteks arendades Euroopa õppeplatvormi või luues eraldi kooliaine, et selgitada ELi institutsioonide igapäevast tegevust. Tahame muuta Euroopa kogukonda aktiivsemaks. Kodanikuühiskonna organisatsioonid ja kodanikud peaksid levitama Euroopa ideed ja eesmärke. Me peame kaasama oma noori põlvkondi ja kuulama neid nii riigi kui ka Euroopa tasandil.“ (ih)