Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Meil on vaja, töötajate häält oleks kõvasti ja selgelt kuulda – mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka komisjonis, ütles töötajate rühma esimees Oliver Röpke. Seetõttu korraldas komitee töötajate rühm 22. mail 2019 Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) kongressi kõrvalürituse arutamaks, kuidas me saame tagada, et töötajate õigused on uue Euroopa Parlamendi koosseisu poliitilises tegevuskavas kesksel kohal järgmise viie aasta jooksul.

Osalejad arutasid ametiühingute ees seisvaid väljakutseid ja seda, kuidas nad hakkavad tegelema parempoolsete populistlike erakondade prognoositud eduga. Meil tuleb võita tagasi töötajate usaldus, sest rahvus- ja äärmuslased püüavad alati ära kasutada inimeste meeleheidet, et saada endale rohkem toetust, lisas Gabriele Bischoff.

Paneelarutelus osalesid ETUCi peasekretär Luca Visentini, Austria Euroopa Parlamendi liige Evelyn Regner ning kaks Euroopa Parlamendi valimistel kandideerijat Gaby Bischoff ja Nicolas Schmit, kelle seas valitses üksmeel selles, et valijate usaldus tuleb tagasi võita ning et poliitikud peaksid pakkuma alternatiivi Euroopa-vastaste populistide retoorikale. Valijad ei ole muutunud rassistlikuks üleöö. Inimesed on pettunud ja meeleheitel ning natsionalistid pakuvad lihtsaid vastuseid, mida soosivad inimeste karmid elutingimused, lausus Luca Visentini.

EL peab olema sotsiaalne projekt, mis parandab kõigi kodanike töö- ja elutingimusi ning vähendab ebavõrdsust. See eeldab õiglast ja progressiivset maksustamist, sotsiaalõiguste samba rakendamist, ühiseid sotsiaalseid miinimumstandardeid ja tööõiguse nõuetekohast jõustamist. (mg)