„Meie ees seisev väljakutse hõlmab nii kliimamuutustega võitlemist kui ka toidu tagamist planeedile, mis on peagi koduks 10 miljardile inimesele. Biomajandusel, mis hõlmab taastuvate bioloogiliste ressursside tootmist ja nende muundamist toiduaineteks, loomasöödaks ja bioressursipõhisteks toodeteks, võib olla oluline osa mõlema eesmärgi saavutamisel,“ ütlesid komitee 15. mail vastu võetud arvamuse „Biomajandusstrateegiat ajakohastav teatis“ raportöörid Mindaugas Maciulevičius and Udo Hemmerling.

Kestlikkuse põhimõtted on uue biomajanduse seisukohast väga olulised ja loodusvarasid tuleb säilitada, et jääda produktiivseks.

VKEdel on biomajanduses suur roll. Oma panuse suurendamiseks vajavad nad paremat nõustamist ja rahastamisvõimalusi. Ülioluline on luua individuaalsed ja paindlikud nõustamisteenused, et aidata põllumajandus- ja toiduainesektori VKEdel algatada pikaajalisi uuenduslikke projekte. Lisaks võib avaliku ja erasektori koostööl olla oluline roll tõhususe suurendamisel ning teadmiste, oskusteabe ja heade tavade vahetamise käivitamises.

Sidemed eri piirkondade (linna- ja maapiirkonnad, maapiirkonnad omavahel ning maa- ja merealad) vahel võivad aidata kaasa kestlikele biomajanduse väärtusahelatele ja klastritele ning aitaksid eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel suurendada oma toodangut ning seega hoogustada majanduskasvu ja töökohtade loomist eriti maapiirkondades. Kesk- ja Ida-Euroopa on biomassi poolest rikas piirkond tänu ulatuslikule tegevusele põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse valdkonnas, kus on suured, kuid alakasutatud biomassivarud. (sma)