Kodanikuühiskonna auhind 2019 pühendatakse naiste mõjuvõime suurendamisele

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pühendab oma maineka 2019. aasta kodanikuühiskonna auhinna naiste mõjuvõimu suurendamisele ja võrdõiguslikkuse eest võitlemisele

Kandideerimine 2019. aasta auhinnale on nüüd avatud.

 

Kättesaadavad keeleversioonid:

Juhtkiri

Me andsime oma hääle ja valisime oma esindajad Euroopa Parlamenti. Me andsime oma hääle ja eelkõige mõistsime, et see hääl on võimeline mõjutama meie igapäevaelu.

Ürituste kalender

28. juuni 2019, Brüssel

Puuetega inimeste õigustest teavitamine

12. juuli 2019, Brüssel 

Milliseid majandusmudeleid kodanikud Euroopasse soovivad?

17.–18. juuli 2019, Brüssel

EMSK täiskogu istungjärk

Lühidalt

EMSK asepresident Isabel Caño andis Brüsseli 20 km jooksul ühe kuuest stardipaugust.

19. mail 2019 oma 40. aastapäeva tähistanud jooksul osales enam kui 40 000 jooksjat 137 rahvusest. Selleaastase jooksu teema oli Euroopa Parlamendi valimised ja juhtlause „Seekord lähen valima“.

Dilyana Slavova tutvustas idapartnerluse riikide välisministrite kohtumisel Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee seisukohti

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee välissuhete sektsiooni esimees Dilyana Slavova osales 13. mail ELi nõukogu korraldatud idapartnerluse välisministrite kohtumisel, et tähistada idapartnerluse 10. aastapäeva.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähistab Euroopa Majanduspiirkonna lepingu 25. aastapäeva

1994. aastal sõlmitud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) lepingu 25. aastapäev oli 23.-24. mail toimunud EMP nõuandekomitee koosoleku peamine teema.

Komiteede söökla muutus plastivabaks

Alates 14. maist ei kasutata Euroopa Regioonide Komitee ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühises sööklas Jacques Delors'i hoones ei ühekordseid plastmaterjale ega plastpakendiga tooteid. Seega sai komiteede sööklast esimene plastivaba söökla ELi institutsioonides.

EMSK uudised

Margrethe Vestager Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees: „Me vajame üleilmset lahendust digimajanduse maksustamiseks“

Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu mai istungjärgul: „Komisjon on pingutanud digimajanduse maksustamise nimel, sest meil on tarvis üleilmset lahendust. Ei ole vastuvõetav, et mõned ettevõtted maksavad makse, aga teised mitte“. Ent kõigepealt peab EL leidma lahenduse Euroopa tasandil, selgitas volinik.

Võitlus antisemitismi vastu on ühtlasi võitlus demokraatliku ja väärtuspõhise Euroopa eest

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus oma täiskogu mai istungjärgule Raya Kalnova (Euroopa Juudi Kongress), Michał Bilewiczi (Varssavi ülikooli eelarvamuste uurimiskeskus) ja Joel Koteki (Brüsseli Vaba Ülikool – ULB), et arutleda antisemitismi üle Euroopas.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teeb ettepaneku suurendada VKEde panust biomajandusse

„Meie ees seisev väljakutse hõlmab nii kliimamuutustega võitlemist kui ka toidu tagamist planeedile, mis on peagi koduks 10 miljardile inimesele. Biomajandusel, mis hõlmab taastuvate bioloogiliste ressursside tootmist ja nende muundamist toiduaineteks, loomasöödaks ja bioressursipõhisteks toodeteks, võib olla oluline osa mõlema eesmärgi saavutamisel,“ ütlesid komitee 15. mail vastu võetud arvamuse „Biomajandusstrateegiat ajakohastav teatis“ raportöörid Mindaugas Maciulevičius and Udo Hemmerling.

Väärikana vananemine – inimõigus, aga ka võimalus edendada majandusarengut

Komitee on seisukohal, et väärikana vananemine tuleb tunnistada põhiõiguseks. Eurooplased elavad kauem ja see on hea uudis. Ent vananemisega kaasnevad uued sotsiaalsed, majanduslikud ja tervisega seotud raskused, mis mõjutavad nii eakat inimest kui ka tema perekonda ja ühiskonda. Komitee tõdeb, et see teema on liiga pikka aega olnud tähelepanuta ning eakate inimeste kasvavaid vajadusi ei ole arvesse võetud. 15. mail vastu võetud arvamuses rõhutab komitee eakate tohutut potentsiaali uute töökohtade ja tehnoloogilise arengu seisukohalt.

Euroopa kodanikuühiskond kutsub üles võtma poliitilist kohustust saavutada meeste ja naiste võrdne kohtlemine

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid seaksid poliitilises tegevuskavas soolise võrdõiguslikkuse esikohale, pidades silmas muret, et hiljutised naiste õiguste vastased rünnakud Euroopas võivad tõsiselt ohustada naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamist.

Komitee palub valitsustel julgustada ja edendada filantroopiat Euroopas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsus ELi liikmesriike üles looma filantroopiat soodustava keskkonna kooskõlas ELi vabaduste ja põhiõigustega ning soovitab neil tunnustada ja edendada filantroopiat kui ühiskonna avalikule hüvele pühendumuse vormi.

Ühtne turg on toonud Euroopa kodanikele käegakatsutavat kasu

Ühtne turg on toonud Euroopa kodanikele palju reaalset kasu, märgib Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma vastuses Euroopa Komisjoni hinnangule ühtse turu olukorra kohta. Taskukohased lennureisid, rändlustasude kaotamine, paremad töövõimalused üleeuroopalisel tööturul ning tarbijate õigused, mis tagavad kõrge kaitsetaseme piiriüleselt. Komitee leiab, et see edulugu võib toimida vastumürgina populismi, natsionalismi ja protektsionismi vastu.

Tehisintellekt Euroopas: keegi ei tohi maha jääda

Tehisintellekti tuleks Euroopas arendada võimalikult kaasavalt, leiab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee oma hinnangus Euroopa Komisjoni tehisintellekti käsitlevale kooskõlastatud kavale. Poliitika peaks tagama, et kodanikuühiskond saab tehisintellektist mitmeti kasu, ning vähendama samal ajal riske, nagu demokraatlike protsesside manipuleerimine.

Uudiseid rühmadelt

Töötajate hääl Euroopa Parlamendi järgmises koosseisus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee töötajate rühm

Meil on vaja, et töötajate häält oleks kõvasti ja selgelt kuulda – mitte ainult Euroopa Parlamendis, vaid ka komisjonis, ütles töötajate rühma esimees Oliver Röpke. Seetõttu korraldas komitee töötajate rühm 22. mail 2019 Euroopa Ametiühingute Keskliidu (ETUC) kongressi kõrvalürituse arutamaks, kuidas me saame tagada, et töötajate õigused on uue Euroopa Parlamendi koosseisu poliitilises tegevuskavas kesksel kohal järgmise viie aasta jooksul.

Euroopa mitmekesisuse rühm esitles noori ja ELi käsitleva uuringu kommenteeritud kokkuvõtet

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

15. mail tutvustati Euroopa Komisjoni Charlemagne’i hoone pressisaalis uuringu „Noored ELis: hoiakud, teadmised ja ootused“ kommenteeritud kokkuvõtte peamisi aspekte.

Komisjoni asepresident arutleb tööandjate rühmaga edasiste poliitiliste prioriteetide üle

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Investeeringud ELis, tänapäeval ELi ees seisvad raskused ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi järgmise koosseisu võimalikud prioriteedid – need olid põhiteemad, mida tööandjate rühma 15. mai 2019. aasta koosolekul arutas koos rühma liikmetega Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Peatselt EMSKs / Kultuuriüritused

„Grand Départ“ – stardipauk keskkonnahoidlikule liikuvusele

3. juulil 2019 ütleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tere tulemast ajakirjanikule ja raamatu „Gino Bartali. Una bici contro il fascismo“ (Gino Bartali. Rattaga fašismi vastu) autorile Alberto Toscanole, kes osaleb keskkonnahoidliku liikuvuse teemalisel arutelul. Itaalia rattatšempion Gino Bartali oli Mussolini režiimi uhkus ja erakordne inimene – tagasihoidlik kangelane, kes päästis holokausti ajal sadu Itaalia juute.

Kunstinäitus „Postindustriaalsed ühiskonnad: kunst ja väärtuste kriis“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees seatakse üles kunstinäitus „Postindustriaalsed ühiskonnad: kunst ja väärtuste kriis“, mis tutvustab Hispaania kunstniku Jesus Montoia Oribe töid. Näitus korraldatakse eesmärgiga juhtida tähelepanu komitee tööle tööstuse muutuste valdkonnas, seepärast on näituse partner tööstuse muutuste nõuandekomisjon (CCMI). Näitus jääb komitees üles 3. juunist kuni 30. juunini ja selle avaüritus on kavas 3. juunil 2019 seotuna CCMI koosolekuga.

Vt lisaks https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/post-industrial-societies-art-crisis-values. (cc)

ELi nõukogu võõrustab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitust „EL räägib sinu emakeeles“

poster EU speaks your language

ELi nõukogu avab oma ruumides näituse „EL räägib sinu emakeeles“, mille esmaesitlus toimus komitees 2018. aasta septembris. Näitusega tähistatakse 60 aasta möödumist esimesest õigusaktist, millega sätestati ELis mitmekeelsus.

„EL räägib sinu emakeeles“ valmis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees ja see avati 2018. aasta septembris määruse nr 1/1958 jõustumise 60. aastapäevaks.

 

Näitust „Together for inclusion“ saab näha Euroopa arengupäevadel

Fotonäitust „Together for inclusion“ („Koos kaasamise eest“) tutvustatakse 18. ja 19. juunil 2019 Euroopa arengupäevade maailmakülas. EK korraldab arengupäevad Brüsseli näitusekeskuses Tour & Taxis.

Näituse korraldas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee partnerluses rahvusvahelise puuetega inimeste huve esindavate ja arengu valdkonna organisatsioonide konsortsiumiga (IDDC) ja seda sai komitees näha möödunud aasta detsembris, et tähistada rahvusvahelist puuetega inimeste päeva.