Muutused III rühmas

18. aprillil sai Arno Metzlerist ametlikult III rühma esimees 2018.–2020. aasta ametiajaks.

Alates 1993. aastast on ta tegutsenud advokaadina oma büroos Saksamaal ja olnud alates 2002. aastast Saksamaa vabade elukutsete esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees. Enne rühma esimeheks saamist täitis ta aseesimehe ametikohustusi VKEde, vabade elukutsete ja komitee kodukorra valdkonnas.

Euroopa innuka pooldajana usub ta kindlalt ELi kui valitsemise ja identiteedi täiendaja kasulikku rolli. Tema jaoks on esmatähtis teha suuri jõupingutusi Euroopa ning selle väärtuste – sallivuse, paljususe ja kaasamise – edendamiseks.

Kuna mitmekesisus on meie rühma tugevus, oli esimehena üks tema esimesi otsuseid muuta rühma nime: eri elualade rühm sai nimeks Euroopa mitmekesisuse rühm. Esimehe sõnul on uus sõnastus selgem, löövam ja väljendab uhkust meie mitmekesisuse üle.

Tema ametiajal on üks suurimaid prioriteete võidelda vastutuse võtmise ja mitmekesisuse abil eelarvamuste ja populismi vastu. Juba on tellitud uuring populismi tõusu kohta väljaspool suurlinnapiirkondi. See aitab komiteel saada paremini aru, millised tegurid muudavad populismi avalikkuse jaoks huvitavaks, kuidas püüavad kodanikuühiskonna organisatsioonid sellele vastu hakata ja mil viisil saab nende tegevust rohkem toetada. Uuringutulemusi esitletakse rühma konverentsi ajal, mis toimub oktoobrikuus Austrias. Metzleri ametiajal keskendutakse samuti eelarvamustega võitlemisele ja mitmekesisuse edendamisele hariduse kaudu.

Järgmise kahe ja poole aasta jooksul toetavad esimeest seitse vast valitud aseesimeest: B. MILTOVIČA (LV), K. BALON (PL), S. BOLAND (IE), A. GAJDOSIK (AT), M. MACIULEVICIUS (LT), P. TRANTINA (CZ), ja I. VARDAKASTANIS (EL).(ih)