Avatud uste päev: ainulaadne võimalus avastada, kuidas töötab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Laupäeval, 5. mail 2018 avas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee rahvale oma uksed, et tähistada Euroopa päeva. Komitee tutvustas külalistele oma tegevust, eelkõige kultuurialast tegevust, sest 2018. aasta on Euroopa kultuuripärandi aasta.

Komitee avatud uste päev oli ainulaadne võimalus kodanike jaoks avastada, kuidas töötab ainus institutsioon, mis esindab Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonda. See on institutsioon, mis hõlmab tööandjaid, ametiühinguid, selliseid rühmi nagu ametialased ja kogukonnaühendused, noorteorganisatsioonid, naisorganisatsioonid, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja paljud teised.

Päeva jooksul oli külastajatel ja ajakirjanikel võimalus saada teada komitee kohta ning vahetada arvamusi komitee liikmetega kodanikuühiskonna rolli üle Euroopa otsustusprotsessis ning sellistel konkreetsetel teemadel nagu tugevam majandus, võitlus toodete taotlusliku aegumise vastu, küberturvalisus, osalusdemokraatia ja mitmekeelsus. (mp)