Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul mälestati Varssavi geto ülestõusu 75. aastapäeva

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Minutilise seisakuga mälestati Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul Varssavi geto ülestõusu 75. aastapäeva. Ülestõus oli suurim juutide relvastatud ülestõus II maailmasõja ajal.

Aastapäeva puhul kandsid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed ülestõusu mälestamiseks kollasest paberist valmistatud nartsisse. Samal päeval jagati sarnaseid paberist sümboleid Varssavi tänavatel.

„On paradoksaalne, et mida kauem elavad eurooplased rahus ja heaolus, seda vähem mäletavad nad ELi loomise üleüldist eesmärki. ELi asutajate jaoks oli oluline vältida sõda iga hinna eest,“ rõhutas tööandjate rühma esimees ja mälestamise eestvedaja Jacek P. Krawczyk. „Kollane nartsiss ei sümboliseeri üksnes sõjaohvreid, vaid see peaks olema ka sümbol, millega seista vastu kogukonna killustamisele ja inimeste üksteisest nende päritolu tõttu lahutamisele,“ lisas Krawczyk.

Euroopa juudi teabekeskuse (CEJI) asutajaliige Jean-Pierre Haber kutsus oma kõnes kõiki Euroopa kodanikuühiskonna esindajaid tegutsema selle nimel, et kõik eurooplased saaksid elada vabas ja rahumeelses Euroopas.

20 päeva kestnud ülestõusu ja geto julma hävitamise käigus lasti ajaloolaste hinnangul kohapeal maha 7 000 juuti ning 7 000 saadeti Treblinka surmalaagrisse ja 36 000 töölaagritesse. (lj)