Digitaalväljaanne – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – 60 aastat pühendunud tegutsemist

Kodanikuühiskond seisab hea Euroopa tuleviku eest!

Komitee loodi Rooma lepingutega 1957. aastal ja ta pidas oma esimese täiskogu istungjärgu 60 aastat tagasi 19. mail 1958. Sellest ajast saadik on komitee ajalugu olnud seotud Euroopa integratsiooniprotsessiga, mille nimel ta väsimatult tegutseb.

Käesolevas digiväljaandes kajastatakse 60 aastat komitee tegutsemist selle nimel, et võimaldada kodanikuühiskonnal kogu selle mitmekesisuses osaleda Euroopa ülesehistamises, tuues esile komitee kordaminekuid, suuri saavutusi, lisaväärtust ja tema visiooni Euroopa tulevikust.

Käesolev mitmekesine, multimeediasisuga, iseäranis videode ja infograafikutega rikastatud väljaanne on suunatud nii informeeritud avalikkusele (meedia, kodanikuühiskonna organisatsioonid, riikide majandus- ja sotsiaalnõukogud, teised asutused, ülikoolid jne) kui ka laiemale üldsusele. Väljaannet hakatakse ajakohastama korrapäraselt ja selle abil soovitakse tuua esile EMSK – ja tema esindatava organiseeritud kodanikuühiskonna – ainulaadset rolli Euroopa integratsiooniprotsessis osalusdemokraatia võimsa edendajana.

Väljaanne on kohandatud lugemiseks mobiilsideseadmetes (tahvelarvutites ja hiljem ka nutitelefonides) ja see on alguses kättesaadav kolmes (inglise, prantsuse ja saksa) keeles komitee veebilehel. (fgr)