Liikuvuse uusi vorme välja töötades ei tohi unustada ELi kodanike huve

 mobility

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kutsub komisjoni üles hõlbustama hoogsamalt tarbijate juurdepääsu uutele, puhtamatele ja taskukohasematele liikuvuse vormidele ning rakendama suuremat rahalist toetust ühistranspordile. Eelmisel nädalal komitee täiskogu istungjärgul vastu võetud arvamuses „Euroopa vähese heitega liikuvuse strateegia elluviimine“ käsitletakse komisjoni ettepanekut selle kohta, kuidas maanteetranspordi poolt tekitatud heitgaaside hulka tõhusalt vähendada.

Komitee juhib tähelepanu komisjoni poolt välja pakutud üldisele, tehnoloogiliselt neutraalsele lähenemisele. Raportöör Ulrich Sammi sõnul ei järgita seda lähenemist pakutud algatustes täielikult. Seega soovitatakse paindlikumat lähenemisviisi kui näiteks heite piirmäärade kehtestamine või hanke-eesmärkide seadmine. Komitee juhib samuti tähelepanu sellele, et lisaks uutele tehnoloogiatele (nagu elektrisõidukid) keskendumisele peaks komisjon kaaluma ka olemasoleva sõidukipargi parandamise suurt arengupotentsiaali. (ia)