Euroopa kodanikualgatuse päeval kutsuti üles kodanikke tõeliselt kaasama

Kuus aastat pärast Euroopa kodanikualgatuse käivitamist ning pärast korduvat konstruktiivset kriitikat ja algatuse parandamise üleskutseid, mida on teinud eelkõige Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja teised institutsioonid, tegi Euroopa Komisjon lõpuks ettepaneku muuta seda olulist osalusdemokraatia vahendit.

Seitsmendal komitee korraldatud kodanikualgatuse päeval tutvustas komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans peamisi muudatusi, mille hulgas on vanusepiiri alandamine 18-lt 16-le aastale ja algatuste allkirjastamisel nõutavate andmete lihtsustamine.

Kodanikualgatuse päeval keskenduti koostööle, soovides tõsta esile koostöö väärtust ja jagatud vastutust kodanikuaktiivsuse edendamisel.

Komitee president Georges Dassis väljendas heameelt komisjoni algatuse üle, pidades seda lihtsustamisel ja halduskoormuse vähendamisel suureks sammuks edasi, kuid väljendas samas kahetsust, et kõnealuses ettepanekus ei ole tugevdatud algatuste järelkäsitlust. „Edukad Euroopa kodanike algatused peavad tekitama ELi tasandil dialoogi ja neid tuleb nõuetekohaselt käsitleda,“ toonitas ta.

Põhiettekandes rõhutas komitee uus president Luca Jahier, kui oluline on ELi lepingu artikkel 11, millega pannakse ELi institutsioonidele õiguslik kohustus konsulteerida kodanikuühiskonna ja kodanikega ning nendega dialoogi pidada. „Hästi toimiv kodanikualgatus peaks kodanikke võimestama. See peaks andma neile hääle, kuuluvustunde ja identiteedi, aidates taasluua usaldust ja taasavastada Euroopa projekti solidaarsuse. Komitee on seepärast alati kodanikualgatust väga häälekalt toetanud.“

Kolmes töötoas väljendati järjekindlalt soovi, et EL muutuks rohkem osalemist soosivaks, ning kutsuti Euroopa ja liikmesriikide juhte üles oma kodanikke kuulda võtma. (sma)