Euroopa romad on jätkuvalt silmitsi diskrimineerimise ja etnilise profiilimisega

Euroopa suurimat, enam kui kümne miljoni inimesega vähemusrahvust diskrimineeritakse ja tõrjutakse jätkuvalt paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees kogunenud inimõiguste eest seisvad valitsusvälised organisatsioonid (VVOd) ja ELi poliitikakujundajad hoiatasid, et paljudel juhtudel kasutab politsei romade suhtes endiselt etnilist profiilimist. 8.–12. aprillini Brüsselis ELi institutsioonide korraldatud kolmandal ELi romade nädalal leidis aset avalik arutelu teemal „Romavastasuse käsitlemine etnilise profiilimise tavades“. 

Arutelul rõhutati, et roma kogukondade suurim probleem iseäranis Kesk- ja Ida-Euroopas on jätkuvalt ebapiisav integreerumine ühiskonda, mis toob enamikul juhul kaasa vaesuse. Kõnelejad juhtisid samuti tähelepanu kasvavale etnilisele profiilimisele, mis on seotud terrorismivastaste meetmete ja rändest tulenevate tugevdatud piirikontrollidega, rõhutades, et romad on üks neist rühmadest, keda see suhteliselt uus suundumus puudutab. (ia)