ELi ja Gruusia kodanikuühiskonnad arutavad VKEde olukorda ja toiduohutust Gruusias

ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvormi viimane kohtumine toimus 22. märtsil Thbilisis. Platvormi liikmed arutasid ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamist ja võtsid vastu ühisdeklaratsiooni. ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvorm tervitas hiljuti märtsis avaldatud teadaannet kõrgetasemelise kahepoolse valdkondliku tasandi koostöö uue võimaliku vormi kohta ELi ja Gruusia vahel ning väljendas oma toetust viisavabaduse kehtestamisele lühikesteks külastusteks, mida on juba kasutanud suur hulk Gruusia kodanikke.

Ühisdeklaratsioonis tervitati ettevõtluskliima ja VKEde olukorra parandamiseks tehtud edusamme Gruusias, kuid rõhutati, et valitsus peaks VKEde vajadustega rohkem arvestama. ELi ja Gruusia kodanikuühiskonna platvorm osutas ka sootundlike sätete ja eeskirjade puudumisele, millega tagada võrdse töö eest võrdse tasu maksmine Gruusia tööõiguse alaste õigusaktide kaudu. Liikmed tervitasid ametiasutuste jõupingutusi riigi toiduohutuse süsteemi parandamisel, kuid märkisid ka, et ohtliku toidu jälgitavuse alal on vaja rohkem ära teha.(sg)