„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ numbrites

Kümnendat korda korraldatud üritusele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ saabus rekordiline arv osalemistaotlusi – 1039, neist 972 pärinesid ELi liikmesriikidest ja 67 viiest kandidaatriigist. Kõige rohkem taotlusi esitati Rumeeniast (221) ja kõige vähem Maltalt ja Montenegrost (4 kummastki).

Elektroonilise loosi teel valiti üritusel osalema 33 kooli – üks kool igast 28 liikmesriigist ja viiest kandidaatriigist (Albaania, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi). Esimest korda ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ ajaloos osalesid arutelul ka ühe Brüsseli Euroopa kooli õpilased. Euroopa koolides õpivad peamiselt ELi ametnike lapsed oma vanemate koduriikide riigikeeles, niisiis õpivad neis koolides külg külje kõrval väga mitmekeelsed ja mitmekultuurilised õpilased, kes mõnedes tundides ka koolipinki jagavad.

20.–21. märtsil 2019 tuli Brüsselisse 102 õpilast (igast osalevast koolist 3), et osaleda suurel arutelul. Noorimad osalejad olid 15-aastased ja vanimad 20-aastased, enamus jäid aga vanusesse . Erinevalt eelnevatest üritustest oli seekord osalejate seas rohkem tütarlapsi kui noormehi (60/42).

Enne üritust valmistusid osalejad aruteluks neid saatva õpetaja juhendamisel. Neil käis külas ka komitee liige, kes aitas suunata arutelu mõningatele olulistele küsimustele:

  • Kuidas saame tulevikus tugevdada esindusdemokraatiat?
  • Millised poliitilised tegevused on peale Euroopa Parlamendi valimiste veel võimalikud ja kuidas saaks neis osaleda?
  • Mida Sinu arvates tuleks teha, et suurendada huvi Euroopa Parlamendi valimiste vastu?

Ürituse ajal töötasid õpilased professionaalsete arutelujuhtide suunamisel, et esitada ELi poliitikutele 10 soovitust. Seejärel valiti hääletuse teel välja kolm kõige huvipakkuvamat ettepanekut.

nime kandvat ettevõtmist korraldab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kes on kodanikuühiskonna esindaja Euroopa tasandil. See on komitee tähtsaim noorteüritus. Selle algatusega püüab komitee tagada, et ELi poliitika kujundamisel arvestataks noorema põlvkonna seisukohti, kogemusi ja ideid.

Lähemat teavet 2019. aasta ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ kohta leiate ürituse ametlikult veebilehelt. (dm & ks)