Kümnendat aastat korraldatud üritus "Sinu Euroopa, Sinu arvamus" on algataja sõnul aktuaalsem kui kunagi varem

„Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ üritus toimus sel aastal kümnendat korda ja EMSK Info kohtus sel puhul endise asepresidendi Irini Pariga – kes tuli esimesena ürituse korraldamise mõttega välja 2010. aastal –, et koos vaadata tagasi ürituse algusele ja ettepoole Euroopa tulevikule.

EMSK Info: Irini Pari, kas räägiksite meile, kuidas see algatus alguse sai? Mis Teid ajendas?

Irini Pari: Teabevahetuse eest vastutava asepresidendina soovisin saavutada kontakti noorte eurooplastega. Tahtsin neile anda võimaluse elada, mõista ja jagada Euroopat vahetult, stereotüübivabalt, ja innustada neid ühiskonnas aktiivselt osalema. Soovisin, et Euroopa tähed säraksid vastu nende noorte silmades, ja nii juhtuski!

Kas olete rahul ürituse arenguga ajas?

Jah! On suur õnn näha arenemas ja kasvamas midagi, mille oled ise loonud. Mulle pakub tohutut rahuldust teadmine, et olen puudutanud tuhande noore südant kogu Euroopas. Kasutan siinkohal võimalust avaldada tänu kõigile teabevahetuse asepresidentidele, kes ei ole leegil kustuda lasknud, aga eelkõige Isabelile ja kogu ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ meeskonnale, kes on seda tohutu entusiasmi ja kirega edasi viinud ning aastate jooksul seda tänuväärset tööd jätkanud.

Millisena näete noorte rolli Euroopa arendamisel praegu ja tulevikus? Usun kindlalt noortesse ja nende dünaamilisusesse. Tänapäeva noored kasvavad üles keerulisel ja probleemsel ajal, kuid samas peitub igas probleemis ka põnevaid võimalusi! Vaadakem Y-põlvkonda: nad juba leiavad vastuseid, uurivad uusi radu jagamismajanduse ja -platvormide kaudu, arendavad ettevõtlust, mõtestavad ja väärtustavad oma tööelu, seavad ühiskonda panustamise prioriteediks ja võitlevad kliimamuutuste vastu. Praeguste noorte jõulise kliimakampaania taustal väidan kindlalt, et „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ on aktuaalsem kui iial enne – noored soovivad sõna võtta ja meie pakumegi neile seda võimalust juba ennetavalt!

Millise hinnangu annate 2019. aasta üritusele „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“?

Nagu igal aastal, on tulemused seegi kord muljetavaldavad! Sel aastal arutlesid kogu Euroopast kokku tulnud teismelised teemal „Hääletage tuleviku nimel“. Nad soovivad rohkem haridust, rohkem teavet ja rohkem läbipaistvust, kasutades selleks kõiki vahendeid – interaktiivseid veebilehti, (kooli)tunde, kontakte, tegevusi, kohtumisi – ning kaasates igaühe – eakad, noored, poliitikud, ühiskonnaliikumised, eksperdid ja meedia.

Milline on Teie jaoks ideaalne Euroopa?

Unistan sügavalt demokraatlikust Euroopast, kus austatakse valimisi, võimude lahusust, põhiõigusi ja õigusriiki. Euroopast, kus valitseb arenenud, dünaamiline, sõltumatu ja osalusdemokraatia, mis põhineb dialoogil. Teame väga hästi, et elus ei ole ainult üks tõde! Tähtis on mõista teiste seisukohti, ületada lõhesid, leida eesmärgitunnetus ja asetada üldine heaolu erahuvidest ettepoole. Olen uhke selle üle, et olen komitee liige, sest just seda me siin teeme. Jah, Euroopal on probleeme. Jah, Euroopa on keeruline. Jah, Euroopa ei ole täiuslik, kuid selles just seisnebki tema võlu. Euroopa ehitamine on pikk ja raske teekond, kuid see tasub end ära, tehkem seda koos!