Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ digilugu

Ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus!“ digilugu

EMSK olulisim noorteüritus „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ toimus esmakordselt 15.–17. aprillil 2010. Nüüdne digiväljaanne teeb kokkuvõtte ürituse kümnest aastast, mille jooksul on pühendutud kogu Euroopa noorte kaasamisele ELi poliitikakujundamisse, tõstes esile nende käsitletud teemad, nende aruteludest välja kasvanud ettepanekud ja viimaste tulemused – kõik selleks, et näidata, kui väärtuslik on noorte panus Euroopa kujundamisse.

Käesolevas väljaandes on rikkalik multimeediasisu, eelkõige videod, ning see on suunatud nii laiemale üldsusele kui ka konkreetsetele sidusrühmadele, nagu noorteorganisatsioonid, koolid, õpetajate ja lapsevanemate ühendused, meedia jne. Lisaeesmärk on toetada ühtekuuluvustunnet ürituse „Sinu Euroopa, Sinu arvamus“ vilistlaste hulgas ja aidata neil möödunut elus hoida.

Väljaanne loodi spetsiaalselt mobiilsideseadmete jaoks (tahvlid ja nutitelefonid) ja on kättesaadav kõigis keeltes komitee veebisaidil. (ks)