Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldas ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu kohtumisel toetust kodanikuosalusele ja heale avalikule haldusele

Märtsi lõpus Prahas toimunud Majandus- ja Sotsiaalnõukogu ettevalmistava koosoleku eesmärk oli rõhutada kodanikuosaluse, hea avaliku halduse ja kaasavate institutsioonide tähtsust kestliku arengu eesmärkide ja kestliku arengu tegevuskava 2030 elluviimisel.

„Meil oleks suur rõõm teha koostööd ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukoguga nii olulises valdkonnas, nagu seda on üldsuse osalemine otsuste tegemisel. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab täielikult osalusel põhinevaid, avatud ja läbipaistvaid protsesse avaliku poliitika kujundamisel,“ sõnas kohtumisel osalenud komitee liige Roman Haken.

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu on tähtsuselt kolmas ÜRO organ pärast Peaassambleed ja Julgeolekunõukogu. Selle ülesanne on jälgida rahvusvahelist arengut majandus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas ning haridus- ja tervishoiuküsimustes. (sg)