Kuidas edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja ühtekuuluvust haavatavates piirkondades

EMSK eri elualade rühm

6. märtsil toimus Sofias Bulgaaria ELi nõukogu eesistumisperioodi raames eri elualade rühma erakorraline koosolek. See oli rühma viimane üritus rühma esimehe Luca Jahieri ametiajal.

Ligi 120 osalejat, sealhulgas Bulgaaria kodanikuühiskonna organisatsioonid, riigiasutuste esindajad ja III rühma liikmed, tulid kokku, et arutleda teemal „Haavatavate piirkondade ja kodanike toetamine: jätkusuutliku majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine“.

Probleemid maapiirkondades ja äärepoolsemates piirkondades (töötus, sotsiaalteenuste puudumine, transport, side ja taristu) põhjustavad otseselt rahvastikukadu ning neil on ebaproportsionaalne mõju kõige haavatavamatele ja kõige ebasoodsamas olukorras olevatele inimestele.

Pärast tantsutrupi Dance No Different than You esinemist toimus koosolekul III rühma Bulgaaria liikmete juhtimisel kolm paneelarutelu:

  • Investeerimine haavatavatesse mägipiirkondadesse ja nende arengu soodustamine (juhtis Dilyana Slavova)
  • Haavatavatele inimestele võimaluste loomine ja nende õiguste kaitsmine (juhtis Diana Indjova)
  • Majandusarengu edendamine ja võitlus rahvastikukaoga maapiirkondades (juhtis Bogomil Nikolov)

Põhisõnavõtjad olid Bulgaaria töö- ja sotsiaalminister Bisser Petkov, Bulgaaria Vabariigi 44. rahvuskogu töö-, sotsiaal- ja demograafiakomisjoni esimees Hasan Ademov, eri elualade rühma esimees Luca Jahier ning Bulgaaria majandus- ja sotsiaalnõukogu esimees ja III rühma liige Lalko Dulevski.

Aruteludel keskenduti kogukonna juhitud kohalikule arengule, noorte rollile ja sotsiaalse kaasatuse tähtsusele. (ih)