Oskuste nappuse kaotamine: tööandjate seisukoht

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tööandjate rühm

Oskuste nappusega tegelemine on mitmemõõtmeline ülesanne, mis eeldab mitte ainult haridus- ja koolitussüsteemide muutmist, vaid ka inimeste hoiaku muutmist. Kuna tänapäeval toimuvad muutused väga kiiresti, ei ole lihtne täpselt määratleda, milliseid oskusi on tulevikus vaja. Peame kõik aktsepteerima seda, et tulevikutöö nõuab elukestvat õpet, et tagada meie oskuste pidev kohandamine muutuvate vajadustega. Need olid mõned järeldused, milleni jõuti konverentsil „Oskuste nappuse kaotamine majanduskasvu edendamiseks ja töökohtade loomiseks: ettevõtjate seisukoht“, mis toimus 22. märtsil Bulgaarias Sofias.

Konverentsi lõpus võeti vastu tööandjate rühma ja Bulgaaria tööandjate organisatsioonide liidu ühisdeklaratsioon. Deklaratsioonis kutsutakse üles võtma praktilisi meetmeid, et kohandada tööturge ja haridussüsteeme muu hulgas järgmiste tulevaste vajadustega: kõrvaldada takistused töökohtade loomisel, motiveerida inimesi ise oskusi arendama ja järgida turvalisel paindlikkusel põhinevat lähenemisviisi, et kohandada tööõigusakte tänapäeva majanduse vajadustega.

Haridussüsteemides peame edendama loovust, ettevõtlikkust ning liikuvust hariduse ja koolituse kõigil tasanditel, investeerima teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatikaga seotud oskustesse, soodustama elukestvat õpet, edendades samas tööpõhist õpet ja kutseharidust ja -õpet, samuti tihendades sidemeid ettevõtjate ja haridusteenuse osutajate vahel, hoides nii ära oskuste mittevastavuse tööturu nõudmistele. Deklaratsiooni täisteksti saab alla laadida siit.

Ürituse korraldasid ühiselt tööandjate rühm ja Bulgaaria tööandjate organisatsioonide liit. Tegemist oli Bulgaaria kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ühe esimese ametliku üritusega. (lj)